Studiegids

nl en

Loopbaanvoorbereiding voor derdejaars BA CA-OS

Vak
2015-2016

Beschrijving

Zie voor de volledige beschrijving van het bachelortutoraat het tabblad Arbeidsmarktoriëntatie .

De volgende vragen en onderwerpen staan centraal gedurende het derde bachelorjaar CA-OS:

 • Voorlichting over het MA programma: Wat ga ik na de BA doen? Hoe past dit bij mijn carrièreplanning?

 • Antropologen carrièredag: Wat doen anderen? Hoe zijn ze daar gekomen? Wat willen werkgevers van me?

 • Sollicitatietraining: Hoe vind ik een baan? Hoe profileer ik mij? Hoe schrijf ik een goede sollicitatiebrief? Hoe kan ik goed netwerken? Hoe bereid ik een sollicitatiegesprek voor? Enz.

Vervlechting met cursussen

Naast plenaire bijeenkomsten bestaan er binnen de cursussen duidelijke links met de arbeidsmarkt. Zo zijn er excursies naar het werkveld, er komen gastsprekers uit het werkveld en studenten leren vaardigheden aan die ze in verschillende functies kunnen toepassen. Hieronder een overzicht per vak:

Digital @nthropology: a Critial Take on Information Society:

 • Veel aandacht voor zowel het doen van (wetenschappelijk) onderzoek in de digitale wereld als de toegevoegde waarde van een antropoloog als werknemer binnen dit veld (bijvoorbeeld bij een bedrijf als Google of Microsoft).

 • Kennismaking met het werkveld binnen een excursie naar een relevante organisatie.

 • Studenten maken in kleine groepjes een onderzoeksopzet en presenteren deze.

 • De cursus eindigt met een panel discussie. Het panel bestaat uit sociale wetenschappers die werkzaam zijn in de ICT.

Contemporary Challenges in Environment and Society

 • Het vak bereid studenten voor op werken binnen een organisatie uit het veld door de studenten een projectvoorstel te laten schrijven.

 • Studenten maken kennis met de beoordelings-/beleidskant van projecten middels een rollenspel.

 • Via een excursie naar de Amsterdamse Waterleidingduinen ervaren studenten een voorbeeld van de hedendaagse uitdagingen in Nederland

 • Een bezoek aan een seminar bij Archeologie waarbij indigenous people praten over hun situatie brengt de studenten direct in contact met een voorbeeld van hedendaagse uitdagingen buiten Nederland

 • Een gastspreker komt vertellen over zijn onderzoek op de Noordpool

 • De eindopdracht is een oefening in de toepassing van PRA (Participatory rural appraisal) benadering waardoor de vaardigheden tijdens de cursus worden aangeleerd PRA.

Contemporary Visual Culture

 • Een excursie van een dag in het Nederlandse landschap met daaraan gekoppelde opdrachten brengt de studenten in contact met de praktijk in Nederland.

 • Studenten bezoeken een tentoonstelling in het museum en schrijven hierover een paper.

 • De studenten gaan naar de jaarlijkse Gerbrands lezing en schrijven hierover een paper

  Heritage Protection in a Global Context

 • Excursie naar de Beemster gericht op de spanningen tussen de theorie en praktijk van erfgoed en hoe de gemeente hiermee omgaat.

 • Praktische opdracht museum

Migration and Citizenship

 • Volgt.

Race, Culture and Classification: the Anthropology of Discrimination

 • Volgt.

Visual Methods

 • Studenten doen ervaring op in het gebruik van verschillende audiovisuele methoden en technieken.

Fieldschool Water Management in the Philippines

 • Studenten doen ervaring op in het werken in een internationaal, interdisciplinair team waarin ze zich bezig houden met een probleemgerichte onderzoeksopdracht.

 • Onderzoeksvaardigheden en ervaring worden uitgebreid.

 • Studenten doen ervaring op in het werkveld van waterproblematiek en watermanagement in een ontwikkelingsland.

Rooster:

Rooster

 • September 2015 – juni 2016: Praktische opdrachten, gastsprekers en excursies binnen thematische keuzevakken uit het derde jaar

 • 6 november 2015: Masterdag van de Universiteit Leiden, met o.a. informatie over de master CA-OS. Meld je aan via www.mastersinleiden.nl.
  De meeste Nederlandse universiteiten houden hun mastervoorlichting in het najaar en het voorjaar. Voor info over de masters van andere universiteiten kun je terecht op de websites van betreffende universiteiten

 • 2 december 2015: Sollicitatiemiddag: Aandacht voor: sollicitatiebrieven, profilering, CV, LinkedIn, netwerken en sollicitatiegesprekken
  Aanmelding via de mail aan Rosalinde Spitters (zie e-mail aders onderaan)

 • 11 maart 2016: Masterdag van de Universiteit Leiden, met o.a. informatie over de master CA-OS. Meld je aan via www.mastersinleiden.nl.
  Voor info over de masters van andere universiteiten kun je terecht op de websites van betreffende universiteiten

 • Maart 2016: FLOW – Facultaire Loopbaanoriëntatie Dag. Verdere informatie volgt via Blackboard en de website van de FSW

 • April 2016: Antropologen Carrièredag. Aan de hand van gesprekken met afgestudeerde antropologen krijg je antwoord op de volgende vragen: Hoe kun je wat je tijdens je studie leert, omzetten naar kwalificaties die nodig zijn voor de arbeidsmarkt? Wat zijn mijn kwaliteiten? Wat kan ik tijdens mijn studie al doen om later mijn droombaan te krijgen? Hoe moet je netwerken? Hoe zit de arbeidsmarkt in elkaar? De dag wordt afgesloten met een Speeddate met alumni en een borrel

 • Mei/juni 2016: Stagepresentaties: Studenten vertellen over hun afgeronde stageprojecten

 • Juni 2016: Reflectie bijeenkomst: Reflectie op het derde jaar, terugkoppeling naar thema vakken, vooruitblik op wat komen gaat en evaluatie van het hele traject

Afronding

Loopbaanvoorbereiding wordt niet getoetst en er worden geen studiepunten toegekend. Tijdens de bijeenkomsten worden opdrachten opgegeven die naar behoren dienen te worden uitgevoerd. Deelname wordt aan alle CA-OS studenten sterk aangeraden.

Studiemateriaal

Voor deze cursus hoef je geen studiemateriaal aan te schaffen. Informatie en opdrachten worden verstrekt tijdens de bijeenkomsten.

Contact en coördinatie:

Rosalinde Spitters, MA, r.j.b.spitters@fsw.leidenuniv.nl , tel. 071-527 3850.
NB: De activiteiten rondom arbeidsmarktoriëntatie worden georganiseerd in nauwe samenwerking met het Studenten Loopbaancentrum. Kijk voor aanvullend advies en/ of specifieke cursussen op www.fsw.leidenuniv.nl/studenten/loopbaanservicefsw .