Studiegids

nl en

Psychologie en Wetenschap

Vak
2015-2016

IBP students, see Psychology and Science – IBP

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

In deze cursus wordt ten eerste een inleiding gegeven in de belangrijkste begrippen en ontwikkelingen binnen de klassieke wetenschapsleer. Hierbij gaat het over de vraag hoe (wetenschappelijke) kennis tot stand komt. Ten tweede wordt er ruim aandacht besteed aan de verschillende vormen van redeneren die binnen (en buiten) de wetenschap gebruikt worden, de verschillende fouten (drogredenen) die daarbij kunnen voorkomen, en de verschillende manieren waarop mensen elkaar proberen te overtuigen. Er zal ook aandacht worden gegeven aan fraudegevallen in de wetenschap en ethische vraagstukken rond het meedoen met experimenten.

Leerdoelen

  • Kennis en inzicht in de belangrijkste opvattingen over de aard van wetenschappelijke kennis.

  • Kennis en inzicht in de manier waarop wetenschap zich heeft ontwikkeld, aan de hand van historische voorbeelden.

  • Kennis van de belangrijkste redeneervormen die in de wetenschap en daarbuiten worden gebruikt.

  • Beginnende vaardigheid in het analyseren en begrijpen van logische redeneringen en de fouten (drogredenen) die daarbij kunnen voorkomen.

  • Vaardigheid in het kunnen herkennen van de verschillende manieren van overreding (overtuiging, retorica).

Rooster

Voor de roosters van je hoorcolleges, werkgroepen en tentamens kijk je in je studieprogramma.
Roosters Psychologie

Inschrijven

Cursus

Eerstejaarsstudenten zijn automatisch ingeschreven voor de cursus, maar moeten zich wel zelf aanmelden voor het tentamen.

Andere studenten moeten zich niet alleen zelf inschrijven voor het tentamen, maar ook voor alle hoorcolleges en werkgroepen. Inschrijving bachelorvakken

Tentamen

Inschrijving voor een tentamen gaat niet automatisch. Studenten kunnen zich vanaf 100 tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen.

Raadpleeg de propedeusehandleiding bij de info voor eerstejaarsstudenten Psychologie

Aan- en afmelding tentamens

Onderwijsvorm

7 hoorcolleges en 4 werkgroepbijeenkomsten

Toetsing

De stof voor het tentamen bestaat uit hoofdstukken uit het studiemateriaal, zoals aangegeven door de docent en collegestof, zoals aangegeven door de docent. Het tentamen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. De werkgroepbijeenkomsten worden beoordeeld met opdrachten. Het werkgroepcijfer telt mee in het eindresultaat. Het tentamen telt mee voor 70% en het werkgroepcijfer voor 30%.
Regeling cijferberekening

De Faculteit der Sociale Wetenschappen heeft besloten dat docenten software gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Zie ook fraude.

Literatuur

  • Chalmers, A. F. (2013). What is this thing called Science? (Fourth edition). Open University Press (McGraw-Hill). ISBN (pbk) 0 335 26278-3.

  • Moore, B. N. & Parker, R. (2015). Critical Thinking (11th edition). McGraw-Hill ISBN 978-1-259-25395-9

  • Werkboek voor de werkgroepen beschikbaar via Blackboard.

Contact information