Vanwege het coronavirus is de informatie voor opleiding en toetsing in semester 2 (blok 3 en 4) niet meer op alle punten actueel. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Applied Multivariate Data Analysis (A and B)- Mini-Courses in Statistics

Vak
2015-2016

Deze informatie is alleen beschikbaar in het Engels.