Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Organometallic chemistry and homogeneous catalysis (MHC)

Vak
2015-2016

Organometallic chemistry and homogeneous catalysis
Up to date schedule information

Core course in MSc Chemistry – Energy and Sustainability, elective course in MSc Chemistry

Description

Organometallic chemistry of the d-block elements; electron counting, stability and reactivity, reaction mechanisms, steric and electronic influence of the ligands on reactivity. Application in homogeneous catalysis, industrial processes: hydrogenation, hydroformylation, polymerisation, metathesis etc. New developments, possible new processes and applications.

Admission requirements

Chemie en Toepassingen van Overgangsmetalen

Assessment method

Written exam

Reading list

Handouts via Blackboard; R.H. Crabtree, The Organometallic Chemistry of the Transition Metals, 5th Ed, 2009, ISBN: 978-0-470-25762-3 (optional).