Studiegids

nl en

Kaleidoscoop

Vak
2015-2016

Toegangseisen

geen

Beschrijving

In deze reeks colleges zullen een aantal kernbegrippen uit de modern natuurkunde worden behandeld, en de rol die ze spelen in actueel, modern onderzoek. Deze begrippen zullen op andere momenten in de studie vaak terug komen, niet alleen in onderwerp-gerichte colleges, maar vooral omdat ze verweven zijn met tal van fysische verschijnselen.

De volgende onderwerpen zullen aan de orde komen:

 • De kwantumwereld

 • Kwantuminformatie en kwantumcomputing

 • Fysica van hemellichamen en interstellaire materie

 • Behoudswetten – hun betekenis en implicaties

 • Fysica van leven

 • Fluctuaties –

Elk van de (6) onderwerpen wordt in twee colleges van één uur behandeld. Bij het eerste college wordt een opdracht meegegeven die bij het tweede college over dat onderwerp moet worden ingeleverd. Zie Blackboard voor actuele informatie.

Leerdoelen

Het doel van deze reeks colleges is om een aantal kernbegrippen uit de natuurkunde te introduceren, en daarmee een beeld te schetsen van actueel, modern fysisch onderzoek. Deze begrippen zullen op andere momenten in uw studie vaak terug komen omdat ze verweven zijn met tal van fysische principes en verschijnselen.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing

Er is geen tentamen aan het college verbonden. Wel zullen de deelnemers aan het college worden beoordeeld, waarbij actieve participatie en aanwezigheid doorslaggevend zijn. Dat betekent:

 • Verplichte aanwezigheid

 • Eventuele multiple-choice quizzen invullen op Blackboard

 • Eventuele opdrachten uitvoeren

 • Schriftelijke vragenlijsten bij het college beantwoorden en inleveren.

Actieve participatie houdt in dat u meewerkt aan de volgende activiteiten:
1. Voorafgaand aan een college zal in de regel een pdf-bestand met achtergrond-informatie over het specifieke onderwerp op Blackboard worden geplaatst. Gevraagd wordt om dit van tevoren goed te lezen.
2. Op elk college zal u een lijst met 4 (korte) vragen worden uitgereikt over de stof die wordt gepresenteerd. De antwoorden moet u tijdens het college invullen. Na afloop worden deze vragenlijsten ter plekke ingeleverd bij de coördinator.
3. Voorafgaand aan en/of na afloop van het college, word u gevraagd om een korte, on-line multiple-choice quiz in te vullen op Blackboard over het onderwerp dat aan bod is (geweest).
4. De meeste van de (6) onderwerpen worden in twee colleges van één uur behandeld. Bij het eerste college krijgt u een opdracht mee die bij het tweede college over dat onderwerp moet worden ingeleverd.

Het werk dat onder de actiepunten 2, 3 en 4 wordt ingeleverd zal worden beoordeeld, en op basis daarvan zal een eindcijfer worden bepaald.

Als de prestaties ondermaats zijn zal de gelegenheid worden geboden voor compensatie in de vorm van een aanvullende opdracht. Deze zal i.h.a. bestaan uit het schrijven van een essay over één of twee van de onderwerpen die aan bod kwamen. De kwaliteit daarvan zal in deze gevallen mede bepalend zijn voor het eindcijfer. Bij grove nalatigheid zal er geen studiepunt worden toegekend.

Blackboard

Deze cursus maakt intensief gebruik van Blackboard. Instructies, mededelingen, quizzen, opdrachten, literatuur, etc., zullen alle via Blackboard worden aangereikt.Voor toegang tot Blackboard is een ULCN-account nodig. Blackboard UL

Literatuur

Literatuur zal in de loop van het college beschikbaar worden gemaakt.

Contact

Contactgegevens docent: Prof.Dr. T.J. Aartsma