Studiegids

nl en

Quantum Mechanics 1

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Analyse 1,2 Lineaire Algebra 1, Klassieke Mechanica a. Het is nodig Lineaire Algebra 2 tegelijkertijd te volgen of de stof al te beheersen.

Beschrijving

Het college betreft een kennismaking met de Quantummechanica. Allereerst wordt de Schrödingervergelijking geintroduceerd en de golffunctie met zijn statistische interpretatie. Daarna volgen voorbeelden van eendimensionale stationaire toestanden en quantisatie. Een formelere beschrijving volgt met de introductie van de Hilbert ruimte en de herformulering van de quantummechanica in termen van lineaire algebra. Vervolgens komen bolsymmetrische driedimensionale systemen aan de orde en in het bijzonder het waterstofatoom. Wij eindigen met een algemene behandeling van het impulsmoment en bespreken zowel het baan- als het spinimpulsmoment.

Leerdoelen

De student kent – De Schrödingervergelijking – De onzekerheidsrelatie van Heisenberg – De harmonische oscillator en het deeltje in een oneindig diepe put – Het waterstofatoom – Het impulsmoment
De student heeft begrip van – De golffunctie en de statistische interpretatie – Stationaire toestanden – Een golfpakket – De Hilbertruimte – Tunneling
De student kan werken met – Waarschijnlijkheden – Operatoren – Ladderoperatoren – Diracnotatie – Eigenwaardevergelijkingen

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege en werkcollege

Toetsing

Schriftelijke toets (t) halverwege en schriftelijk tentamen (T) aan het einde. Eindcijfer C=T wanneer T≥t; eindcijfer C=T+(10-T)t/30 wanneer T

Blackboard

Bij de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.
Voorafgaand aan ieder hoorcollege wordt aangegeven welke stof wordt behandeld. Voorafgaand aan ieder werkcollege verschijnen de opgaven op Blackboard. De uitwerking van de werkcollege-opgaven komt voorafgaand aan de toets respectievelijk het tentamen op Blackboard. Oude toetsen en tentamens met uitwerkingen zijn beschikbaar op Blackboard.
Voor toegang tot Blackboard is een ULCN-account nodig).Blackboard UL

Literatuur

D.J. Griffiths, Introduction to Quantum Mechanics, second edition

Contact

Contactgegevens Docent:Prof.dr.E.Groenen (Edgar)