Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Physics of Energy

Vak
2015-2016

Toegangseisen

n.v.t.

Beschrijving

Binnen de deelgebieden van de natuurkunde liggen de interpretaties en de formules van energie ver uiteen. Het is dan ook verbazend dat de Natuur deze verschillende interpretaties van het energiebegrip een set identieke regels laat volgen. In dit vak zal deze set regels worden bestudeerd, en zal een algemeen formalisme ontwikkeld worden om het energiebegrip een fundamentele theoretische basis te geven. In het bijzonder zal wiskundig worden aangetoond dat energie altijd behouden is, en zal er een algemene formule voor energie worden afgeleid. Vervolgens zullen bovenstaande inzichten worden gebruikt om de energieproblematiek van de maatschappij te bespreken en worden de voor- en nadelen van verschillende alternatieve energiebronnen bestudeerd. Tenslotte zal worden besproken welke rol energie speelt op kosmische schaal, en in het bijzonder bij geboorte en toekomst van het Heelal.

Leerdoelen

 • Fenomenologische grondslagen voor het bestaan van energie,
  • Relatie tussen energie, warmte en arbeid, en maximale omzetting energie in arbeid,
  • Formalisme van Lagrange als herschrijving van de klassieke, relativistische, en quantummechanische fysica
  • Het theorema van Noether en het algemene bewijs van de Wet van Behoud van Energie,
  • Energieproblematiek van de maatschappij,
  • Alternatieve energiebronnen: wind, zon,
  • De rol van energie in de kosmos: ontstaan en evolutie van het Heelal.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege, werkcollege, en huiswerkopdrachten.

Toetsing

Schriftelijk tentamen op het eind van de cursus. Ook zijn er huiswerkopdrachten die worden uitgedeeld tijdens het werkcollege, en die bij het volgende werkcollege moeten worden ingeleverd.
De huiswerkopgaven worden beoordeeld en kan tot 1 punt bonus opleveren op het tentamencijfer. (De huiswerkopgaven kunnen enkel een positief gevolg hebben op het tentamencijfer; zij zullen niet leiden tot puntenaftrek.)

Blackboard

Studiemateriaal kan nog eens worden opgevraagd op Blackboard.
Voor toegang tot Blackboard is een ULCN-account nodig).Blackboard UL

Literatuur

Syllabus, uitgedeeld bij eerste bijeenkomst Fysica van Energie.

Contact

Dr. Gideon Koekoek