Studiegids

nl en

Mathematical Methods of Physics

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Analyse 1(NA) en 2(NA), Lineaire Algebra 1(NA) en 2(NA)

Beschrijving

In het college Wiskundige Methoden van de Natuurkunde wordt dieper ingegaan op een aantal onderwerpen uit de algebra of meetkunde die in natuurkundige contexten kunnen worden toegepast

Leerdoelen

  • Groepen en homomorfismen

  • Representaties van eindige groepen

  • Toepassingen op symmetriegroepen

  • Algebra’s, Cliffordalgebra’s en spinoren

  • Lie-algebra’s en representaties van SO(3)

  • Tensoren

  • Tensorvelden en het begrip differentieerbare variëteit

  • Covariante afgeleide en parallelle verplaatsing

  • Geodeten

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege (2 uur p/w)
Werkcollege (2 uur p/w)

Toetsing

Schriftelijk tentamen met open vragen
Na het tentamen is er (in hetzelfde cursusjaar) nog één keer de mogelijkheid om een hertentamen over de gehele stof af te leggen.

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard. Hier staat het programma van het college en werkcollege aangegeven en hier worden de huiswerkopgaven en een aantal oude tentamens beschikbaar gesteld. Ook is hier het collegedictaat met opgavenbundel te downloaden.
Voor toegang tot Blackboard is een ULCN-account nodig).Blackboard UL

Literatuur

Er is een collegedictaat en een opgavenbundel die via blackboard kunnen worden gedownload.
Optioneel is de aanschaf van het volgende boek, waarop het college losjes is gebaseerd.

  • P.Szekeres, A Course in Modern Mathematical Physics: Groups, Hilbert Space and Differential Geometry, Cambridge University Press.

Contactgegevens docent:

Dr. R.J. Kooman

Opmerkingen

Dit vak maakt onderdeel uit van de variatieruimte van de bacheloropleidingen Natuurkunde en Sterrenkunde.