Studiegids

nl en

Basiswiskunde

Vak
2015-2016

Toegangseisen

n.v.t.

Contact

Coordinator: Dhr. Drs. F.J.A. Jacobs
Email: f.j.a.jacobs@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

Basiswiskunde heeft als doel alle studenten op een gelijkwaardig wiskundeniveau te brengen aan het begin van hun bachelor. In vier hoorcolleges van ieder 2 uur worden basisbegrippen uit de wiskunde behandeld. Tijdens de aansluitende werkcolleges worden opdrachten gemaakt waarin met de begrippen geoefend wordt. Afhankelijk van de wiskunde-voorgeschiedenis van de student zullen er naast herhalingen van bekende methoden ook nieuwe wiskundige methoden worden behandeld en geoefend. De stof wordt getoetst met een tentamen.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Een inleiding in de betekenis van wiskunde voor de biologie; het oefenen van wiskundige technieken en algebraïsche vaardigheden welke van belang zijn voor het doorlopen van een bachelor opleiding biologie.

Eindtermen:
Tentamen over de behandelde stof: rekenvaardigheden, een aantal belangrijke functies (o.a. log en exp), eerste en tweedegraadsvergelijkingen, stelsel vergelijkingen, differentiëren.

Rooster

Zie rooster BLOK 1.
Hoorcolleges van 9 tot 11:00, werkcolleges van 11:30 tot 16:30.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges

Toetsing

Schriftelijk tentamen

Blackboard

Powerpoints en opdrachten.

Literatuur

Het boek Jan van der Craats en Rob Bosch. Basisboek Wiskunde, tweede editie, Pearson Education Benelux BV, ISBN 978-90-430-1673-5 bevat de stof die in de colleges behandeld wordt. Het boek is niet verplicht, maar wordt aangeraden als naslagwerk en voor extra oefenstof.

Aanmelden

Via Usis en enrollen in Blackboard