Studiegids

nl en

LPC-1 Mondelinge Presentatievaardigheden

Vak
2015-2016

Toegangseisen

n.v.t.

Contact

Coördinator: B.A. Huisman Msc.
Email: b.a.huisman@iclon.leidenuniv.nl

Beschrijving

Deze cursus traint de mondelinge presentatie- en samenwerkingsvaardigheden die noodzakelijk zijn voor bètawetenschappers. Je werkt aan het versterken van je academische presentaties door theorie over presenteren toe te passen in concrete situaties. De achterliggende reden voor deze cursus is dat je als wetenschapper regelmatig je werkzaamheden of je onderzoek moet presenteren voor een groter gehoor. Die werkzaamheden of dat onderzoek kunnen (vak)inhoudelijk nog zo interessant zijn, als je niet goed presenteert komt de boodschap niet over en faal je als onderzoeker. In deze cursus oefenen we met het voorbereiden, uitvoeren en terugblikken op presentaties die je zowel voorbereid als (bijna) onvoorbereid moet houden. De nadruk ligt op aantrekkelijk en kritisch presenteren van de hoofdlijn van het onderzoek, het gebruiken van goede bronnen, het stellen van kritische vragen, enz. Reflectie op je handelen en leren van je ervaringen staan centraal bij het ontwikkelen van deze presentatievaardigheden.
Deze cursus besteedt daarnaast aandacht aan samenwerkingsvaardigheden. Je oefent met praktijkrelevante situaties en reflecteert op je ervaringen met bijvoorbeeld het geven van feedback, het ontdekken en inzetten van persoonlijke kwaliteiten en het innemen van een rol in een groep.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Deze cursus traint de mondelinge presentatie- en samenwerkingsvaardigheden die noodzakelijk zijn voor bètawetenschappers.

Eindtermen:
Aan van eind van deze cursus blijkt uit je gedrag, je werk en je interventies dat je onderstaande doelen hebt bereikt:

  • Je bent in staat een academische presentatie voor te bereiden en uit te voeren. Deze presentatie heeft een wetenschappelijk onderbouwde, inhoudelijke opbouw en maakt goed gebruik van visuele ondersteuningsmiddelen. De presentatie is van academisch niveau en uitdagend voor het publiek (medestudenten). Bij het voorbereiden en houden van deze presentatie maak je bewust gebruik van theorie over presenteren van academische bronnen.

  • Je bent in staat om persoonlijke leerdoelen te formuleren en aan de hand van deze leerdoelen actief je eigen ontwikkeling aan te sturen en op je handelen te reflecteren.

  • Je bent je bewust van de rol die je in de groep inneemt en je kunt bewust en actief verschillende rollen in een groep vervullen en hierop reflecteren.

  • Je bent in staat effectieve feedback te geven en goede, academische vragen te stellen bij presentaties van anderen.

  • Je bent in staat actief feedback te ontvangen en deze te vertalen naar je persoonlijke ontwikkeling.

  • Je draagt actief bij aan het groepsproces en laat zien dat je jouw inhoudelijke bijdragen kunt onderbouwen met theoretische inzichten.

  • Je haalt de gestelde deadlines.

Rooster

Maandagochtend 31/08/2015, plenair openingscollege 11 – 12.30 uur. Op maandag 31 augustus moet na het openingscollege een zelfstudieopdracht uitgevoerd worden; deze wordt op dinsdag 1 september besproken.
Dinsdag 01/09 t/m donderdag 10/09, ingeroosterde werkgroepen, groepswerk en zelfstudie.
Donderdagmiddag 10/09 plenaire slotmanifestatie 13 – 15:30 uur.
Vrijdag 11/09 roostervrije dag om werk af te ronden en in te leveren.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges, zelfwerkzaamheid in kleine groepen en individueel.
Aantal: minimaal 12, maximaal 17 deelnemers per groep.

Toetsing

Tijdige aanwezigheid op – en actieve deelname tijdens – de bijeenkomsten en samenwerkingsopdrachten is verplicht. Je moet in geval van afwezigheid door overmacht je docent, liefst vooraf, hiervan in kennis stellen. Opdrachten moeten ook bij afwezigheid worden ingeleverd.
Je aanwezigheid, deelname en inzet bij de bijeenkomsten wordt beoordeeld met voldoende of onvoldoende. Een onvoldoende betekent een onvoldoende voor de hele cursus.

De beoordeling voor deze cursus berust op:

  • De kwaliteit van de tweede presentatie en de abstract;

  • Actieve bijdrage aan de colleges en het vervullen van de rollen als kritische meelezer, feedbackgever, enz.

  • De kwaliteit van je journaalbijdragen en het halen van deadlines zoals gesteld door de docent; laatste producten in te leveren op 11/09/15.

Blackboard

Blackboard: www.blackboard.leidenuniv.nl > ICLON cursussen > LPC1 biologen. Nadere instructie voor inschrijven op Blackboard wordt begin augustus gecommuniceerd aan alle eerstejaars studenten (cohort 2014/2015).

Literatuur

Literatuur en ondersteunend materiaal staan op de Blackboardsite van deze cursus.

Aanmelden

Via USIS en daarna enrollen in Blackboard

Opmerkingen

Samenhang met de andere modulen:
Educatieve minor (30 EC). Het doel van de Educatieve minor is dat studenten, na een oriëntatie op het beroep van leraar en een opleiding gericht op het lesgeven in de onderbouw van het voortgezet onderwijs in het betreffende schoolvak, een certificaat krijgen dat – in combinatie met het Bachelordiploma – aantoont dat ze gekwalificeerd zijn om les te geven in de onderbouw van havo, vwo en VMBO-t.