Studiegids

nl en

Evolutionaire Analyse

Vak
2015-2016

Toegangseisen

n.v.t.

Contact

Coordinator: Dr. M. v.d. Zee
Email: m.van.der.zee@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

Dit vak geeft een totaaloverzicht van de evolutiebiologie. Begrippen uit het eerste jaar, zoals variatie, selectie, adaptatie, soortvorming, seksueel dimorfisme worden verdiept en kennis van de geschiedenis van het leven wordt uitgebreid. De focus van deze cursus ligt echter met name op de genetische en moleculaire basis van evolutie. Fylogenieën, mutaties, de oorsprong van het leven en samenwerking worden op een moleculair niveau geanalyseerd. Uitgebreid zal ingegaan worden op evo-devo (evolutionary developmental biology): de ontwikkelingsbiologische basis van evolutionaire veranderingen. Kwantitatieve genetica en populatiegenetica worden ingezet om evolutie te modelleren. Nadruk wordt tevens gelegd op de relevantie van evolutie voor de menselijke gezondheid. Veroudering, life history en het gebruik van antibiotica komen aan de orde, evenals de evolutionaire aspecten van vogelgriep, HIV en kanker.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Totaaloverzicht van evolutiebiologie

Eindtermen:

  • Het rekenen met allelfrequenties in populaties in Hardy-Weinberg-evenwicht.

  • Het genereren en analyseren van fylogenieën.

  • De moleculaire basis begrijpen van variatie en evolutionaire veranderingen.

  • Het leveren van hypothesen over de oorsprong van het leven en feitenkennis over de geschiedenis van het leven.

  • Het evolutionair verklaren van fenomenen als seksueel dimorfisme, sociaal gedrag en veroudering.

Rooster

Van 4 januari 2016 tot en met 29 januari 2016, voor detailrooster zie Blackboard.
Dagelijks ’s ochtends college, ’s middags werkcollege.

Onderwijsvorm

Colleges, practicum, werkcolleges, computerpractica, bezoek aan Naturalis

Toetsing

Practicumverslagen, tentamen

Blackboard

Aanvullende informatie en cursusdocumenten staan op Blackboard

Literatuur

Het volgende boek wordt zeer sterk aanbevolen:
Evolutionary Analysis van Scott Freeman en Jon C. Herron, Publisher: Benjamin Cummings, 5th edition

De cursus volgt de structuur van dit boek. Elke dag zal er zelfstudie-tijd ingeruimd worden om dit boek te bestuderen. Tijdens de werkcollege-opdrachten wordt naar case-studies in dit boek verwezen.

Aanmelden

Via USIS en daarna enrollen in Blackboard