Studiegids

nl en

Celbiologie en Immunologie

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Sterk aanbevolen: cursus Moleculaire Microbiologie jaar 2, cursus Microscopie en Imaging jaar 2

Contact

Coordinator: Prof. Dr. A.H. Meijer
Email: a.h.meijer@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

Het doel van de tweedejaarscursus Celbiologie en Immunologie is het verdiepen van de kennis over belangrijke celbiologische processen, in het bijzonder de signaaltransductie-mechanismen die een rol spelen bij de communicatie tussen cellen en bij de migratie van cellen. Cellen van het immuunsysteem dienen als voorbeeld om algemene principes van celbiologische processen te illustreren. Deze processen worden behandeld in de context van ziekten, waaronder kanker, infectie- en ontstekingsziekten. Hiermee sluit de cursus nauw aan op het lopende onderzoek binnen het onderzoekscluster Animal Sciences & Health van het Instituut Biologie Leiden (IBL), waarbij zebravisembryo’s gebruikt worden als model om signaalmechanismen te onderzoeken die een rol spelen bij de herkenning van micro-organismen of tumorcellen door het immuunsysteem, bij de migratie van immuuncellen en tumorcellen, en bij de modulatie van de immuunrespons door stresshormonen. De cursus Celbiologie en Immunologie sluit ook goed aan op de voorafgaande tweedejaarscursus microbiologie, aangezien er veel aandacht wordt besteed aan de interacties tussen micro-organismen en dierlijke cellen. De onderwerpen worden in hoorcolleges behandeld en in praktische experimenten nader toegelicht.

Leerdoelen

Doelstellingen:

  • Het verdiepen van de kennis over belangrijke celbiologische processen, zoals celcommunicatie, celmigratie en signaaltransductie, en begrip verkrijgen van hun onderlinge samenhang en rol in het immuunsysteem en bij het ontstaan van kanker, infectie- en ontstekingsziekten

  • Het oefenen in praktische handvaardigheden en inzicht verkrijgen in celbiologische technieken en immunodetectiemethoden en in het opzetten van experimenten in celbiologisch en immunologisch onderzoek

  • Het toepassen van de kennis bij een korte literatuurstudie waarover mondeling en schriftelijk wordt gerapporteerd

Eindtermen:

  • Praktische vaardigheden in dierlijke celkweek, transfectie, detectiemethoden voor celtypen en subcellulaire structuren, analyse van signaaltransductieprocessen in het immuunsysteem, en de toepassing van zebravisembryo’s als model voor onderzoek naar infecties en andere immuungerelateerde ziekten

  • Theoretische kennis en begrip van celbiologische en immunologische onderzoeksmethoden, mechanismen van celcommunicatie en signaaltransductie, celmigratie, het ontstaan van tumorcellen en de samenhang tussen de aangeboren en adaptieve componenten van het immuunsysteem

  • In staat om de theoretische kennis toe te passen bij een literatuurstudie naar de celbiologische processen die een rol spelen bij een specifieke gastheer-pathogeen interactie

Rooster

Vier-weekse full-time cursus van 28 maart 2016 tot en met 22 april 2016, voor detailrooster zie Blackboard.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, zelfstudie, presentatie en practicum

Toetsing

Mondelinge presentatie, minireview, practicumtoets, tentamen

Blackboard

Aanvullende informatie en cursus documenten staan op Blackboard

Literatuur

  • Verplicht boek: Alberts et al., Molecular Biology of the Cell, Garland science NY, 6e ed. 2014

  • Practicumhandleiding

Aanmelden

Via USIS en daarna enrollen in Blackboard