Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Medicinal Chemistry (minor vak)

Vak
2015-2016

Beschrijving

In dit onderdeel maken de studenten kennis met het lopende onderzoek op de afdeling Medicinal Chemistry. De studenten kunnen kiezen uit 6-8 verschillende research projecten variërend van synthetische, computationele en bio-moleculaire onderwerpen met het doel meer inzicht te verkrijgen in de receptorfarmacologie. Onder begeleiding van een supervisor kunnen 3-4 studenten met een onderzoek meelopen. Bij de synthetische projecten worden nieuwe liganden ontworpen en geproduceerd. Synthese, zuivering, karakterisering d.m.v. 1H NMR, 13C NMR en massaspectrometrische analyse zijn hierbij de belangrijkste onderdelen. Bij de computationele onderwerpen staat vooral de bio- en chem-informatica van receptoren centraal en bij de bio-moleculaire projecten zijn celkweek, isolatie van celmembranen en bindingsexperimenten van de nieuwe liganden de belangrijkste bestanddelen. Daarnaast geeft iedere student twee presentaties over het praktische werk en de resultaten. Het geheel wordt afgesloten met een rapportage in de stijl van een publicatie.

Coordinator

Dhr. Dr. J. Louvel