Studiegids

nl en

Swahili 2

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Swahili 1 moet gevolgd zijn.

Beschrijving

Zie Swahili 1.

Leerdoelen

De grammaticale kennis wordt verdiept. De student is in staat eenvoudige gesprekken te voeren over uitéénlopende thema’s en met behulp van een woordenboek eenvoudige Swahili literatuur te lezen.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcolleges, gedeeltelijk met talenpracticum.

Toetsing

  • actieve participatie in de colleges, werkopdrachten, tussentijdse toetsing van woordenschatkennis (10%)

  • schriftelijk en mondeling eindtentamen (60% en 30%)

  • herkansing waarbij studenten dat deeltentamen kan / die deeltentamens kunnen overdoen waarvoor een onvoldoende is behaald.

Blackboard

Blackboard.

Studielast

Totaal: 280 uur (10 EC)
Volgen college: 5 uur per week x 13 weken = 65 uur.
Tentamens : 5 uur (2× 2 uur schriftelijk + 1 uur mondeling).
Literatuur en huiswerk : 210 uur

Literatuur

  • Schadeberg, Thilo C. 1992. A sketch of Swahili Morphology. Köln: Rüdiger köppe Verlag.

  • Aanvullende leerstof, vooral op vlak van grammatika, wordt tijdens de colleges verschaft.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Docent: Mw. dr. M.Devos.