Studiegids

nl en

African Literature: Novels, Conflict and Dialogue

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Geen specifieke toegangseisen.

Beschrijving

In dit college wordt gekeken naar (meester)werken van Afrikaanse literatuur en de bijbehorende visies en opvattingen over Afrikaanse maatschappijen. Dialoog en conflicten tussen sociale groepen in Afrika en in de Afrikaanse diaspora komen aan bod.
We zullen maatschappelijke kwesties bespreken, zoals armoede, gender en etniciteit, maar ook existentiële vragen over dood en leven, lijden en genieten, mooi en lelijk, die uit verschillende perspectieven in Afrikaanse romans ter discussie komen te staan.

The course can be given in English on demand.

Leerdoelen

Studenten verwerven - kennis van de periodisering en literaire kenmerken van Afrikaanse literatuur

 • kennis van en kritiek op de tweedeling moderniteit/traditie en geciviliseerd/ongeciviliseerd, die belangrijk is in de context van Afrikaanse studies

 • basisvaardigheden die studenten in staat stellen literaire teksten te analyseren

 • presentatie en schrijfvaardigheden.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Studielast

Totaal: 140 uur (5 EC)
Volgen college: 2 uur per week x 13 weken = 26 uur.
Take home-tentamen: 4 uur
Werkstuk en papers: 84 uur
Literatuur en huiswerk : 26 uur

Toetsing

 • take home-tentamen 20%

 • werkstuk, paper e.d. 60%

 • referaat 10%

 • mondelinge presentatie 10%

Blackboard

Blackboard. Admission requirements

A pass for introductory translation courses Dutch to English and English to Dutch. Alternatively, a pass for the entry test that the English Department will make available from June 2015. The Semester 1 course is offered only to students who are registered for the Translation in Theory and Practice specialization.

Description

The aim of this advanced translation course is to familiarize you with the challenges that a translator faces in practice. Practice makes perfect, which is why the emphasis lies on discussing the translations that you have prepared at home and on doing translations that a professional translator may be expected to do, the texts covering a wide range of topics and registers. However, we will also make a link to translation theory and ask ourselves to what extent theory helps us solve practical problems.

Course objectives

 • Ability to translate a linguistically sophisticated, but non-specialist Dutch text into grammatically correct and stylistically appropriate English, and vice versa.

 • Understanding of the relationship between translation studies and the practice of translation and the ability to apply translation theory to practical problems.

Mode of instruction

One 90-minute tutorial per week and small-group peer-review tutorials.

Course Load

The total course load is 280 hours (10 EC), allocated as follows:

 • Tutorial attendance: 26 hours.

 • Study of literature: 26 hours.

 • Preparation of translations, annotated translations and peer reviews, and test preparation 125 hours.

 • Translation test: 3 hours.

Assessment method

 • Peer-review of an annotated translation and contributions to discussion in tutorial (20%).

 • Average mark of two of the translations handed in during the course (30%).

 • Translation test (D-E; E-D) 40%.

To pass the course, you need to have handed in electronic copies of all the translations in Blackboard before each tutorial. Marks will be subtracted for failure to hand in assignments.
You can resit the translation test and resubmit course translations if these are a fail. If you fail the peer-review and tutorial-discussion component you will be asked to write and defend an extra annotated translation.

Blackboard

In this course, Blackboard is used to present course information, notify you of changes to the course and make course materials available.

Reading list

Recommended reference tools:

 • Lemmens, M. & Parr, T. (2013). Handboek voor de Vertaler Nederlands-Engels (Praktische tips). Amsterdam: Intertaal.

 • Renkema, J. (2012). Schrijfwijzer. Amsterdam: Boom.

 • Swan, M. (2005). Practical English usage. Oxford: Oxford University Press.

 • Van Dale groot woordenboek Engels (set) (2014). Utrecht: Van DaleLexicography.

 • Van Dale groot woordenboek van de Nederlandse taal (2015). Utrecht: Van Dale Lexicography.

Registration Studeren à la carte and Contractonderwijs

Registration Studeren à la carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte
Registration Contractonderwijs via: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

.osz-oa-eyckhof@humleidenuniv.nl.

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van programma, studiemateriaal, power point presentaties van de docent, announcements.

Literatuur

Op Blackboard. Voorbeeld:

 • Bouazza, H. “De verloren zoon”, De voeten van Abdullah, 1996: 119-132 and Bal, M., “Actors” and “Filling In the Outline”, Narratology, Toronto Press, Toronto/Buffalo/London 1985, pp.23-31, 86-89.

 • Bal, M. Narratology, 1985, Chapter 3 and Merolla, D., Deceitful Origins and Dogget Roots: Dutch Literary Space and Moroccan Immigration, n D.Bryceson and U.Vuorela (Eds.), Forging New European frontiers: Transnational Families and Their Global Networks, Berg, Oxford/New York, 2002: 103-123.

 • Chinua Achebe: Things Fall Apart, 1958, (at least chapts 1-7, 13, and 20-25) and Snyder, C., The Possibilites and Pitfall of Ethnographic Readings (etc), College Literature 35.2, 2008, 154-174.

 • Mouloud Feraoun, The Poor Man’s Son: Menrad, Kabyle Schoolteacher, University of Virginia Press, USA, 2005 (trans. From French 1950).

 • Mariama Ba: So long a letter, Transl., Heinemann, Oxford, 1981; and Stratton, F. African literature and the politics of gender, Routledge, London, 1994 : Chapt. 6.

 • Tsitsi Dangaremba: Nervous Conditions, Ayeba, UK, 1988; reading: C.Okwonkwo, Space Matters: form and narrative in Tsitsi Dangaremba’s Nervous Conditions, Research in African Literatures, vol. 34, no. 2, 2003: 53-74

 • Ben Okri: The famished road , Jonathan Cape, London: 1991; Hawley, John C., ‘Ben Okri’s Spirit Child: Abiku Migration and Post-modernity’, Research in African Literatures 26.1 (Spring 1995), pp. 30-39.

 • Alaa Al Aswany: The Yacoubin Building, The American Univ. in Cairo P., Cairo, New York, 2004. Zie book reviews on Blackboard

 • Phaswane Mpe, Welcome to our Hillbrow, Ohio University Press, Athens, USA, 2011 with Introduction by G. Negash.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Dr. D. Merolla

Opmerkingen **Voertaal Nederlands en/of Engels.