Studiegids

nl en

Russische Letterkunde 3: Utopie en Anti-utopie in de Russische cultuur

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Goede kennis van het Russisch, Inleiding Russische Letterkunde of Russische Letterkunde 2.

Beschrijving

Terwijl Letterkunde 2 bijna de hele negentiende eeuw besloeg en vooral tot doel had om de student vertrouwd te maken met de (tekstimmanente) analyse van proza en poëzie, ligt in Letterkunde 3 de nadruk op een specifiek thema dat in meer dan driehonderd jaar Russische literatuur is terug te vinden: utopie en dystopie (anti-utopie). Voorstellingen over een ideale samenleving, al dan niet strikt en rationeel georganiseerd, zijn waarschijnlijk zo oud als de mensheid, maar lijken toch vooral voor te komen ten tijde van grote veranderingen (de ontdekkingsreizen in 16e en 17e eeuw) en technologische vooruitgang (eind negentiende eeuw). In het kielzog van dergelijke wensdromen ontwikkelen zich ook afschrikwekkende tegenmodellen: toekomstvisioenen waarin het leven op aarde een hel is geworden en de mens zijn vrijheid en autonomie is kwijtgeraakt. Met de opkomst van Science Fiction aan het eind van de negentiende eeuw is met name deze dystopische literatuur tot grote bloei gekomen.
Omdat utopische literatuur bij uitstek politiek geëngageerd is, zal in dit college ook nadrukkelijk naar de politiek-historische context worden gekeken waarin de te behandelen teksten zijn ontstaan. Hoewel de nadruk op de literatuur zal liggen, kijken we ook naar andere kunstvormen (film) en naar experimenten om utopieën in het dagelijks leven te realiseren.

Leerdoelen

  • kennisnemen van ruim driehonderd jaar utopische literatuur;

  • vertrouwd raken met de belangrijkste ideologsiche debatten in Rusland in de negentiende en twintigste eeuw;

  • verder ontwikkelen van analytische vaardigheden, met name van het vermogen om vergelijkbare fenomenen in verschillende kunstvormen te kunnen herkennen en benoemen;

  • optimaliseren van informatievaardigheid, i.h.b. het kritisch gebruik van handboeken en het internet, en het lokaliseren van relevante secundaire literatuur.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege. Aanwezigheid verplicht.

Studielast

Totaal: 280 uur (10 EC)
Colleges: 26 uur
Tentamen: 1 uur
Voorbereiding colleges, lezen, schrijven: 253 uur

Toetsing

Mondeling tentamen over de collegestof en de secundaire literatuur (50%). Naast deze twee onderdelen kent het college enkele mondelinge en schriftelijke referaten (50%, kan gecompenseerd worden).
Hertentamen: mondeling tentamen.

Blackboard

De cursus zal ondersteund worden door Blackboard.

Literatuur

Veel teksten en secundaire bronnen zijn via BB beschikbaar. De volgende boeken zullen wel moeten worden aangeschaft:

  • Vladimir Odojevskij, Het jaar 4338/ 4338-й год (Amsterdam: Stichting Pegasus & Stichting Slavische Literatuur, 2011).

  • Alexander Bogdanov, Red Star: The First Bolshevik Utopia (Soviet History, Politics, Society, and Thought), 1984.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Bij de docent Dr. O.F.Boele