Studiegids

nl en

Crossmediale Onderzoeksjournalistiek

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Studenten die zijn toegelaten tot de masteropleiding Journalistiek & Nieuwe Media, hebben toegang tot dit vak. (Er worden toelatingsgesprekken georganiseerd om de toelating te stroomlijnen. De data van deze gesprekken worden op de site van de masterspecialisatie bekend gemaakt. Studenten die toegelaten zijn, dienen zich ook via uSis voor dit vak aan te melden.)

Beschrijving

Tijdens de praktijkopdracht Crossmediale Onderzoeksweken werken studenten in het eerste semester één week (voltijds) en in het tweede semester drie weken voltijds aan een (cross- en multimediaal) dossier over een actueel, maar onderbelicht thema. In een samengestelde groep (van startende en meer ervaren studenten) bekwamen ze zich in de rol van (beginnend) researcher en (ervaren) redacteur. Daarnaast starten studenten een blog over hun passie om zo een portfolio op te bouwen en zich te bekwamen in het dagelijks schrijven van stukken en het opbouwen en onderhouden van netwerken.
De eerste week staat inhet teken van onderzoeksjournalistiek en onderzoeksjournalistieke vaardigheden. Met gastdocenten worden technieken en methoden besproken en gebruikt om een actueel thema te onderzoeken en dat onderzoek om te zetten in een mediaproductie.

De tweede periode staat in het teken het opbouwen van een netwerk van bronnen, het afbakenen van het onderwerp en bepalen van strategieën voor research, interviews en productie en het bepalen van invalshoeken en presentatievormen van nieuws. Studenten zullen hun eigen expertise, kennis en netwerk moeten aanboren om een onderzoek op te zetten dat zij in vervolgens be- en verwerken tot een journalistiek item (in tekst, geluid, beeld en/of video).

De nadruk ligt hier op vaardigheden die studenten kunnen gebruiken als ze na deze periode op stage gaan. Tijdens deze tweede periode krijgen studenten ook workshops mediatechnieken (video, radio, fotografie, tekst, internetvaardigheden). Studenten zetten de voorbereidingen, aangevuld met nieuwe inzichten en ontwikkelingen om in een groepsproduct. Gezamenlijk vormen deze producties één dossier.

Inhoudelijk sluit dit vak aan bij de vakken Bronnenonderzoek en New Media & Society uit het eerste semester. Als voorbereiding op de Crossmediale Onderzoeksweken volgen studenten minimaal twee workshops of (gast)colleges.

Leerdoelen

  • Na afloop van Crossmediale Onderzoeksweken zijn studenten in staat zowel zelfstandig als in redactieverband journalistieke onderzoek te verrichten en vanuit inhoudelijke kennis en een door henzelf aangelegd netwerk van bronnen, producties te verzorgen die aan professionele maatstaven voldoen.

  • Zij kunnen kennis over en gebruik van bronnen, multimediale en interactieve technieken en het ‘kapitaliseren’ van netwerken toepassen in de journalistieke praktijk.

  • Zij zijn in staat zelfstandig afwegingen te maken over de ethische kwesties die een journalist dagelijks tegenkomt en daarnaar te handelen.

  • Voorts zijn studenten in staat hun inhoudelijke kennis van een onderwerp te vertalen naar concrete onderwerpen voor journalistieke producties, die te voorzien van een duidelijke invalshoek en vervolgens te presenteren conform de journalistieke genreconventies.

  • Zij zijn in staat hun werk zo te plannen dat de productie klaar is voor de gestelde deadline.

  • Voorts leren studenten wat de consequenties van nieuws (kunnen) zijn: een follow up, het afhandelen van commentaar en het verzorgen van de presentatie.

Rooster

Het rooster en thema wordt bekend gemaakt op de eerste dag van het project.

Onderwijsvorm

Zelfstandig werken in combinatie met een aantal workshops.

Studielast

De CMOW zijn voltijds: de eerste periode is één week, de tweede periode drie weken. Het is niet mogelijk om naast deze perioden andere vakken te volgen.
Eerste periode: 5 dagen a 8 uur = veertig uur;
Tweede periode: 15 dagen a 8 uur = 160 uur

Toetsing

Het eindcijfer wordt bepaald door een gewogen gemiddelde van de gemaakte producties en inzet tijdens het productieproces. Beide cijfers vormen het eindcijfer. Het is mogelijk om bij een onvoldoende eindcijfers aanvullende of vervangende opdrachten te maken.

Blackboard

Er wordt geen gebruik gemaakt van Blackboard en sociale media.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of mail: .osz-oa-eyckhof@humleidenuniv.nl.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Nvt

Contact

De docent: Drs. S.P. van der Lubbe

Onderwijsadministratie Media Studies, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144;mail: .osz-oa-eyckhof@humleidenuniv.nl.

Studiecoördinator: Dhr. J. Donkers, MA, P.N. van Eyckhof 3, room 1.01b.

Opmerkingen

Nvt