Studiegids

nl en

Grammatica Modern Hebreeuws 3

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Voorwaarde voor toelating tot dit college is het volgen van het college Teksten Modern Hebreeuws 1 en de succesvolle afronding van het college Grammatica Modern Hebreeuws 2.

Beschrijving

Verdere uitbreiding van leesvaardigheid en grammaticale kennis aan de hand van een leerboek en een systematische grammatica (zie onder literatuur). Uitbreiding van schrijfvaardigheid en actieve taalbeheersing aan de hand van oefeningen.

Leerdoelen

  • Luisteren: A2, Lezen: B2, Gesproken interactie: A2, Gesproken productie: A2, Schrijven: B1.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Gecombineerd werk- en hoorcollege met verplichte aanwezigheid.

Studielast

Totale studielast 140 uur, waarvan:

  • volgen van college: 3 uur p.w. (= 2 uur gramm, 1 uur conv.) x 13 weken = 39 uur

  • maken van opdrachten, al dan niet ter voorbereiding op het college: 4 uur x 13 weken = 52 uur

  • voorbereiden toetsen en tentamen: 49 uur

Toetsing

Informatie volgt.

Literatuur

  • E.A. Coffin en S. Bolozky, A Reference Grammar of Modern Hebrew.

  • Overige literatuur wordt nader opgegeven.

Aanmelden

uSis

Aanmelden Contractonderwijs

Contractonderwijs

Contact

Dr. H. Neudecker

Opmerkingen