Studiegids

nl en

Coschap Psychiatrie, Ambulante en eerstelijnszorg

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Beschrijving

Het Coschap Psychiatrie, Ambulante en eerstelijnszorg duurt 20 weken;

  • 4 VVV weken; Voorbereiding, verdieping en verwerking; herhaling van basiskennis, verdieping van (geïntegreerde) klinische kennis en vaardigheidsonderwijs met als doel goed voorbereid te kunnen starten in de praktijk. Het coschap start met VVV, hoe de verdeling van de weken over de periode zal zijn is nog niet bekend.

  • 16 weken klinische stage binnen de verschillende werkvelden.

Leerdoelen

Rooster

Onderwijsvorm

Toetsing

Blackboard

Literatuur

Aanmelden

Contact

Opmerkingen