Studiegids

nl en

Capita Selecta Rechtssociologie

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Rechtssociologie behandelt de wisselwerking tussen recht en samenleving. De cursus focust op begrippen als sociale werking en sociale productie van recht, bedoelde en onbedoelde effecten van juridische interventies en de voor- en nadelen van juridisering van sociale verhoudingen.
Dit vak is gericht op het aanreiken van een aantal rechtssociologische inzichten, waarbij we achtereenvolgens ingaan op de volgende thema’s:
1. wisselwerkingen tussen recht en samenleving;
2. wetgevingspraktijken
3. de legitimiteit van de rechter;
4. het Openbaar Ministerie en;
5. de advocatuur en de toegang tot het recht.
Het doel van dit vak is het aanreiken van een aantal rechtssociologische inzichten, waarmee de wisselwerkingen tussen recht en samenleving begrepen kunnen worden. U maakt op een rechtssociologische manier kennis met vier belangrijke institutionele pijlers van de rechtsstaat: wetgeving, advocatuur, openbaar ministerie en rechterlijke macht. Het eerste deel van het vak gaat in op theorieën over wetgeving, de invloed van ambtenaren bij onderhandelend wetgeven en de naleving van wetten. Daarna focussen we op de legitimiteit van de rechterlijke macht, ontwikkelingen in de werkwijzen van het OM en de rol van overige publieke en private actoren.

Leerdoelen

Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • U kunt de relatie tussen het recht en de samenleving vanuit een rechtssociologisch perspectief onderbouwen:
  1) Enerzijds kunt u duidelijk maken waarom recht verandert op basis van ontwikkelingen in de samenleving. Hierbij bent u in staat om de relatie met de praktijk te leggen en aan de hand van een voorbeeld uit te leggen op welke manier de sociale productie van recht plaatsvindt.
  2) Anderzijds kunt u duidelijk maken hoe ontwikkelingen in het recht de samenleving beïnvloeden. Hierbij bent u in staat om de relatie met de praktijk te leggen en aan de hand van een voorbeeld uit te leggen wat de sociale werking van recht inhoudt.

 • U heeft inzicht in een aantal institutionele aspecten van de rechtsstaat (zoals wetgeving, advocatuur, OM en de rechterlijke macht) en u kunt uitleggen wat de rol van verschillende actoren (o.a. politici, wetgevingsambtenaren, rechters, officieren van justitie , advocaten en burgers) is bij het vormgeven van het recht in de praktijk.

 • U kunt maatschappelijke relevante ontwikkelingen in relatie tot wetgeving op veiligheidsterrein analyseren aan de hand van rechtssociologische theorieën en begrippen (zoals de risicomaatschappij, het semi-autonome sociale veld en theorieën over wetgeving).

 • U kunt criminologische en juridische thema’s interpreteren vanuit een rechtssociologisch perspectief. Hierbij kunt u aangeven wat de meerwaarde van de rechtssociologie is (zoals bijvoorbeeld wetshandhaving vanuit een bottom-up perspectief en het verschil tussen ‘law in the books’ en ‘law in action’).

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Docent: Staf rechtssociologie

 • Vereiste voorbereiding door studenten: de verplichte literatuur dient grondig te zijn bestudeerd voorafgaande aan de bijeenkomsten.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docent: Staf rechtssociologie

 • Vereiste voorbereiding door studenten: schriftelijk bewijs dat zij de werkgroep-opdracht hebben voorbereid (meenemen naar de werkgroep), zodat zij goed zijn voorbereid op de interactieve discussie in werkgroep verband. Niet meebrengen staat gelijk aan afwezigheid.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Tentamen met essayvragen (100% van het eindcijfer): 3 uur

 • Nabespreking: 2 uur
  Om dit vak te kunnen afronden dienen alle werkgroepopdrachten op tijd te zijn ingeleverd

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:
Wordt nader bekend gemaakt. Het zal gaan om een boek en aanvullende artikelen waarvoor een link wordt verschaft via Blackboard.

Werkboek:
Het werkboek is geïntegreerd in Blackboard.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Staf Rechtssociologie

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: op afspraak via het secretariaat

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut voor Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: C.1.02

 • Openingstijden: van 09.00 – 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Dit vak kan niet gevolgd worden door studenten die het keuzevak Recht en Samenleving hebben gevolgd.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.