Studiegids

nl en

Bachelorscriptie: Fiscale Talentenklas

Vak
2015-2016

Toegangseisen

U mag slechts deelnemen aan het vak Bachelor scriptie Fiscaal recht indien u:

 • tenminste 120 ECTS aan vakken van het bachelor curriculum Fiscaal recht heeft behaald (inclusief het propedeusediploma),

 • waarbij in ieder geval de vakken Directe Belastingen I en Theorie van het Belastingrecht met goed gevolg moeten zijn afgelegd,

 • en waarbij (bij specifieke) scriptieonderwerpen een bepaald vak als bijzondere ingangseis kan gelden.

Beschrijving

Aan het einde van de bachelorfase schrijft u een eind werkstuk. Getalenteerde en gemotiveerde studenten worden uitgenodigd de “Fiscale Talentenklas” te volgen. Het werkstuk dat deze studenten schrijven heeft de vorm van een kleine scriptie. Het onderwerp van het werkstuk houdt nauw verband met thema’s uit het onderzoeksprogramma “Grenzen van fiscale soevereiniteit”. De studenten worden in een aantal kleinschalige sessies met een docent begeleid bij het schrijven van het werkstuk. Met het oog op die sessies wordt literatuur voorgeschreven. Bovendien wordt van studenten verwacht dat zij meedoen aan de discussie die plaatsvindt tijdens die sessies. Studenten zullen op basis van cijfers en ervaringen van docenten tijdens eerdere vakken worden uitgenodigd voor de “Fiscale Talentenklas”.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is: het uitdiepen van fiscaalrechtelijke onderwerpen uit het fiscale onderzoeksprogramma en het verder ontwikkelen van schrijf- en onderzoeksvaardigheden.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • U verkrijgt beter inzicht in de methoden en technieken benodigd voor het doen van juridisch onderzoek.

 • De onderwerpen waarover studenten die deelnemen aan de Fiscale Talentenklas een werkstuk moeten schrijven sluiten nauw aan bij de onderzoeksthema’s van de afdeling belastingrecht.

Eindtermen vaardigheden “Fiscale Talentenklas”:

 • U kunt zelfstandig juridisch onderzoek uitvoeren naar onderwerpen die zich voordoen op het terrein van het fiscale recht.

 • U bent in staat een wetenschappelijk publiceerbaar schriftelijk werk te produceren.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen.

Werkgroepen
Geen.

Andere onderwijsvorm(en)
Begeleiding via een aantal nader aan te kondigen klassikale sessies.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Essay.

Inleverprocedures
Wordt nader bekend gemaakt.

Examenstof
Geen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Wordt nader bekend gemaakt.

Aanmelden

Studenten voor de “Fiscale Talentenklas” ontvangen een uitnodiging. Het is ook mogelijk – nadat daartoe is opgeroepen door de afdeling Belastingrecht – zelf een aanmelding voor de Talentenklas te doen.

Contact

 • Vakcoördinator: prof. mr. dr. J.L.M. Gribnau

 • Werkadres: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden

 • Spreekuur: na afspraak per e-mail

 • Telefoon: 071-5277840

 • E-mail: j.l.m.gribnau@uvt.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische vakken

 • Afdeling: Belastingrecht

 • Kamernummer secretariaat: B-211

 • Openingstijden: 9.00-16.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-5277840

 • E-mail: belastingrecht@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.