Studiegids

nl en

Entrepreneurship and Innovation

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Dit vak vormt een uitdagende inleiding in de bedrijfswetenschappen,ondernemerschap en innovatie. Met interactieve werkcolleges, case discussies en het schrijven van een innovatieplan krijg je goed inzicht in belangrijke aspecten van de bedrijfswetenschappen, ondernemerschap en innovatie, die in latere vakken vindt verdere verdieping plaats. U verwerft ondermeer inzicht in principes van ondernemerschap, innovatie, marketing, strategie, financial management en corporate responsibility.

Leerdoelen

Doel van het vak
Doel van het vak is u diepgaand kennis te laten maken met ondernemerschap en innovatie in het bijzonder.
Eindkwalificaties (eindtermen van het vak).

Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • Uit te kunnen leggen hoe ondernemingen functioneren, als een samenstel van verschillende onderdelen, met betrekking tot innovatie, theorie en praktijk.

 • Theorie (over innovatie en onderschap) te kunnen relateren aan de praktijk.

 • Te kunnen meten hoe ondernemingen presteren en leren plannen.

 • Uit te leggen hoe ondernemingsprestaties worden versterkt door innovatie.

 • Innovatie als instrument toe te passen bij verbetering van ondernemingsprestaties.

 • Te reflecteren op de eigen prestaties en prestaties van deren in teamverband.

Rooster Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Namen docenten: L.F.J. Noordhoorn MSc en anderen.

 • Hoorcolleges zijn Engelstalig.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Namen docenten: L.F.J. Noordhoorn MSc en anderen

 • Vereiste voorbereiding door studenten: wordt per week voorgeschreven.

 • Werkgroepen zijn Nederlandstalig en Engelstalig.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Tentamen (50%)

 • Innovatieplan (30%)

 • Andere opdrachten: (20%)
  Beide onderdelen dienen met een voldoende te worden afgesloten. De met voldoende afgesloten onderdelen kunnen worden meegenomen naar de herkansing, maar niet naar het volgend jaar.

Inleverprocedures
Elke week worden delen van de eindopdracht ingeleverd. Daarbij komt ook het geven van feedback op het werk van medestudenten.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Bessant, J. and J. Tidd, Innovation and Entrepreneurship, second edition, John Wiley and Sons, Ltd,, ISBN 978-0-470-71144-66

artikelen die via Blackboard beschikbaar worden gesteld

Werkboek:

Zie Blackboard.

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Artikelen op Blackboard.

Aanmelden De aanmelding verloopt via uSis.

h3.Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische vakken

 • Afdeling: Bedrijfswetenschappen

 • Kamernummer secretariaat: B 2.11

 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag, van 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7851

 • E-mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Dit vak is de opvolger van Business and Entrepreneurship (B&E). Studenten die om hun curriculum te vervolmaken het B&E nog open hebben staan kunnen dit vak deelname aan dit vak als overgangsregeling beschouwen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO