Studiegids

nl en

Klassieke Italiaanse letterkunde

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Beschrijving

In dit college wordt de Italiaanse literatuur van vooral de Middeleeuwen, de Renaissance en de Verlichting bestudeerd in historisch-maatschappelijk perspectief. Aan de hand van een uitgebreide reader en powerpoint-presentatie wordt o.a. aandacht besteed aan thema’s als het ontstaan en de ontwikkeling van de literatuur in de volkstaal, de positie en functie van de literatuur in de volkstaal t.o.v. die in het Latijn, het onderwijs en het boek in Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd, de Bijbel in literatuur en maatschappij, het lezerspubliek van de klassieke literatuur, de vernieuwing van de literatuur in de Renaissance en de Verlichting; aan genres als het korte gedicht, de brief, de novelle, het politieke traktaat, de geschiedschrijving; aan auteurs als Dante, Petrarca, Boccaccio, Machiavelli en Guicciardini.

Onderdeel van deze cursus zijn de bijeenkomsten over Academische Vaardigheden (onderzoeksvaardigheden) die worden verzorgd door het EAV.

Leerdoelen

Doel van het college is de student vertrouwd te maken met een aantal van de belangrijkste ontwikkelingen en persoonlijkheden in de klassieke Italiaanse letterkunde, en inzicht te verschaffen in de historische bepaaldheid en de maatschappelijke functie van literatuur.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege en zelfstandige literatuurstudie.

Studielast

  • Totale studielast:140 uur

  • Colleges: 26 uur

  • Bijeenkomsten academische vaardigheden: 2 uur

  • Zelfstudie: 110 uur

  • Toetsing: 2 uur

Toetsing

Tentamenrooster

Schriftelijk tentamen (100%)
Herkansing: Schriftelijk tentamen (100%)

Opgave van de tentamenstof zal plaatsvinden op college.

Blackboard

Blackboard.

Literatuur

Reader.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Dr. P.A.W. van Heck