Studiegids

nl en

Taalverwantschap en taalverandering

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Beschrijving

Het Nederlands is niet alleen verwant met andere Germaanse talen als Engels, Duits en Fries, maar maakt ook deel uit van de Indo-Europese taalfamilie, waartoe bijvoorbeeld ook het Grieks, Latijn, Spaans en Russisch behoren. Welke taalfamilies zijn er, hoe stellen we vast welke talen tot één familie behoren en hoe onderscheidt het Nederlands zich binnen de Germaanse talen? Een antwoord op deze vragen is te geven door taalvergelijking volgens bepaalde principes.

Naast taalverwantschap komt in dit college het intrigerende fenomeen taalverandering aan de orde. Hoe moeten wij ons dat proces van taalverandering voorstellen? Wat zijn oorzaken van taalverandering en op welke taalniveaus vinden die veranderingen plaats? Omdat klankveranderingen uitgebreid aan de orde komen, is er een korte introductie in de klankleer. Vervolgens, wat specifiek onze eigen taal betreft: wat is er in de loop van eeuwen in het Nederlands veranderd en welke veranderingen zijn nog aan de gang? Ook behandelen we de principes die voor het onderzoek van taalverandering gelden.

Leerdoelen

  • Je weet waarin het Nederlands zich onderscheidt van andere Germaanse en Indo-Europese talen.

  • Je beheerst methodes om taalverwantschap vast te stellen.

  • Je hebt kennis van taalveranderingsprocessen in het algemeen en in het Nederlands in het bijzonder.

Rooster

Zie het rooster van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Hoor- en responsiecollege met opdrachten via Blackboard.
Onderzoeksopdracht.

Studielast

Totale studielast 140 uur

  • College 26 uur (13 × 2 uur per week)

  • Voorbereiding met opdrachten 39 uur (13 × 3 uur per week)

  • Onderzoeksopdracht 10 uur

  • Literatuurstudie + Tentamenvoorbereiding 65 uur

Toetsing

Schriftelijk tentamen (90%) + onderzoeksopdracht (10%)

Alleen het schriftelijk tentamen kan herkanst worden.

Blackboard

Er is een Blackboardcursus aanwezig. Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus, in het bijzonder over literatuur en opdrachten. Zie Blackboard.

Literatuur

  • Wal, Marijke van der & Cor van Bree (2008), Geschiedenis van het Nederlands. 5e bijgewerkte druk. Utrecht: Spectrum. [ISBN 978 90 491 0011 7]

  • Overige literatuur op Blackboard.

Aanmelden

Eerstejaars studenten worden aan het begin van het jaar in werkgroepen ingedeeld. In het tweede semester schrijven deze zich zelf in in de groep waarin ze in het eerste semester zijn ingedeeld. Voor reguliere hogerejaars bachelor- en masterstudenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven via uSis voor de hoorcolleges en de werkgroepen. Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator: b.p.m.dongelmans@hum.leidenuniv.nl

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.
Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Via de docent T.A. Simons

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur/Neerlandistiek.
Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071-5272 2604.
mail: oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl..