Studiegids

nl en

Presenteren en presentatieonderzoek

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Beschrijving

“Gevraagd: uitstekende mondelinge presentatievaardigheden.” Voor de meeste banen op academisch niveau wordt verwacht dat kandidaten hun ideeën duidelijk en overtuigend kunnen presenteren. Dit college stelt studenten in staat zich in deze retorische vaardigheden verder te bekwamen. Ze houden verschillende presentaties, die op video worden vastgelegd en uitgebreid worden geëvalueerd. Ook leren studenten hun presentaties te ondersteunen met PowerPoint. Tegelijk maken ze kennis met advies- en onderzoeksliteratuur over presenteren en doen ze onderzoek naar een presentatieadvies van eigen keuze.

Leerdoelen

Na afronding van het college hebben studenten kennis van en inzicht in:

 • moderne advies- en onderzoeksliteratuur over presenteren;

 • het effect van onder andere structuur en stijlmiddelen op het publiek; en daarmee samenhangende vaardigheden op gebied van:

 • het houden van een effectieve mondelinge presentatie;

 • het werken met PowerPoint;

 • het doen van literatuuronderzoek naar presentatieadviezen en hier (zowel schriftelijk als mondeling) verslag van uitbrengen

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur

Onderwijsvorm

Werkgroep

Studielast

De totale studielast voor de cursus is 5ects x 28 uur = 140 uur, verdeeld over de volgende activiteiten:

 • volgen van colleges 2 uur p.w. x 14 weken = 28 uur

 • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur = 32 uur

 • tijd voor het voorbereiden van de oefenpresentatie (5min) = 8 uur

 • tijd voor het voorbereiden van de duopresentatie(10min) = 12 uur

 • tijd voor het voorbereiden van de eindpresentatie (10min) = 20 uur

 • tijd voor het doen van onderzoek en schrijven van de nota = 40 uur
  De tijdsindicatie geldt per individuele student. Aan de duopresentatie wordt dus per persoon 12 uur besteed, wat per duo neerkomt op 24 uur.

Toetsing

Een proefpresentatie (geen cijfer), twee verplichte reflectieopdrachten (geen cijfer), een duo-presentatie (25%), een individuele eindpresentatie (25%) en een eindnota op basis van de eindpresentatie (50%). Het gemiddelde van de duo-presentatie en de individuele eindpresentatie moet minimaal 5,5 zijn. Ook voor de nota moet minimaal een 5,5 worden gehaald.

Herkansing
Alleen de nota kan worden herkanst – indien het cijfer lager dan een 5,5 is. Als onderdelen ontbreken of het eindcijfer na eventuele herkansing van de nota nog altijd onvoldoende is, moet het college in het daaropvolgende jaar opnieuw worden gevolgd.

Blackboard

Op Blackboard worden de opdrachten gepubliceerd die studenten moeten maken. De opnamen van de presentaties worden na het college steeds op Blackboard gezet. Aan de hand van hun eigen opname leveren studenten een evaluatie van hun presentatie ook via Blackboard in.

Literatuur

 • J. Kuenen en M. Wackers (2012).Presenteren wat werkt echt en wat echt niet? Onderbouwde adviezen over presentatietechnieken. Amersfoort: Communicatiereeks.

 • Onderzoeksartikelen voor het eigen literatuuronderzoek.

Aanmelden

Via uSis.

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Voor inhoudelijke vragen: Dr. M. van Leeuwen

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur/Neerlandistiek. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071 5272 2604. Het e-mail adres is: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl.