Studiegids

nl en

Taalvariatie synchroon en diachroon

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Het eerstejaarsvak Taalverleden van het Nederlands moet met een voldoende zijn afgerond om deel te mogen nemen aan het tweedejaarsonderdeel Taalvariatie synchroon en diachroon.

Beschrijving

In dit onderdeel maken studenten kennis met enkele centrale taalvariatie- en taalveranderingsverschijnselen in het Nederlands en ze krijgen inzicht in het verband tussen taalvariatie en taalverandering. Aandacht wordt besteed aan synchrone variatie in heden en verleden, en ook aan diachrone variatie door de eeuwen heen. Verschillende onderzoeksmodellen ter verklaringen van sychrone en diachrone variatie worden besproken aan de hand van Nederlandse voorbeelden.

Leerdoelen

Je hebt inzicht in enkele centrale taalvariatie- en taalveranderingsverschijnselen in het Nederlands.
Je doorziet het verband tussen taalvariatie en taalverandering.
Je kunt verschillende verklaringen bedenken voor zowel synchrone als diachrone variatiepatronen.
Je kunt een wetenschappelijk artikel interpreteren en beoordelen.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur

Onderwijsvorm

Hoor-/werkcollege.
Onderzoeksopdracht

Studielast

Totale studielast 140 uur

  • College 26 uur (13 × 2 uur per week)

  • Voorbereiding met opdrachten 39 uur (13 × 3 uur per week)

  • Extra opdracht 10 uur

  • Literatuurstudie + tentamenvoorbereiding 65 uur

Toetsing

  • Schriftelijk tentamen (90%)

  • Onderzoeksopdracht (10%)

Herkansing

  • Alleen het schriftelijk tentamen kan herkanst worden.

Blackboard

Er is een Blackboardcursus aanwezig. Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.
Zie Blackboard

Literatuur

Literatuurverwijzingen komen op Blackboard te staan.

Aanmelden

Aanmelden als student via“uSis”:https://usis.leidenuniv.nl/

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Voor inhoudelijke vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met dhr. Dr. G.J. Rutten,

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur/Neerlandistiek. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071 5272 2604. Het e-mail adres is: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl.