Studiegids

nl en

BA-eindwerkstuk Duitse taal en cultuur

Vak
2015-2016

In je derde jaar schrijf je een bacheloreindwerkstuk, waarmee je de bachelor afsluit. Het eindwerkstuk is de wetenschappelijke finale van de studie Duitse taal en cultuur.

Je kiest in overleg met een van de docenten een taalkundig, letterkundig of cultuurwetenschappelijk domein, een vraagstelling op dat domein en een begeleider, en maakt een werkplan. Je keuze voor een specifiek domein markeren je specialisatie.

De activiteiten monden uit in een uitvoerig schriftelijk werkstuk. Dit werkstuk analyseert het gekozen probleem, doet verslag van studie naar de bestanddelen van de vraagstelling en levert op basis daarvan een oorspronkelijke bijdrage aan een oplossing. De nadruk ligt op scherpte en diepgang van de analyses en redeneringen. Tijdens de werkzaamheden vindt regelmatig overleg plaats met de begeleider.

De opleiding laat de keuze voor het onderwerp van het eindwerkstuk over aan studenten. Het BA-eindwerkstuk is het grootste en belangrijkste werkstuk van de bacheloropleiding. Het is het schriftelijk verslag van een onderzoek dat een student heeft verricht in de door hem of haar gekozen discipline onder begeleiding van een docent van zijn of haar opleiding. Het werkstuk heeft in de regel een omvang van maximaal 8500 – 10.000 woorden (inclusief noten, bibliografie en bijlagen).

De regeling van het BA-eindwerkstuk is te vinden op www.hum.leidenuniv.nl/studenten/reglementen/

Je volgt tevens het verplichte BA-seminar van de opleiding (tweede semester) of het facultaire scriptieseminar (eerste semester).