Studiegids

nl en

Teksten Arabisch 1: verhalen

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Succesvol hebben afgerond van Modern Standard Arabic 2, of – ter beoordeling van de examencommissie – aantoonbare vergelijkbare competentie.

Beschrijving

Op dit college wordt de grammatica zoals geleerd in de colleges van het eerste semester bestudeerd in de context van de moderne Arabische literaire tekst_Tilka l-rāʾiḥa van Ṣunʿallāh Ibrāhīm_.

Leerdoelen

Kennis: de student vergroot zijn kennis van de woordenschat, mede aan de hand van het frequentiewoordenboek van Buckwalter & Parkinson (2010). Zoekvaardigheid in het woordenboek van Wehr wordt vergroot. De herkenning en betere beheersing van de vormleer wordt door wekelijkse oefeningen door middel van huiswerk aangescherpt. Ook de herkenning en betere beheersing van de uitgebreidere zinsbouw komt – waar mogelijk in samenhang met decolleges Modern Standard Arabic 3 en 4 – aan de orde. Het geheel wordt ondersteund door het gebruik van geluidsfragmenten op Blackboard. De student maakt kennis met de culturele context van de gelezen Arabische tekst.

Inzicht: Betere beheersing van het Arabische woordbeeld, de aanzet tot snellere herkenning van woordvormen en woordstructuren, zich meer thuis voelen in het Arabisch.

Vaardigheden: De student leert de verworven kennis van de Arabisch toe te passen op verschillende soorten Arabische teksten.

Rooster

Collegerooster

Blackboard

Blackboard

Onderwijsvorm

Werkcollege met verplichte aanwezigheid.

Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de werkcolleges: studenten worden geacht bij alle werkcolleges voorbereid aanwezig te zijn. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Bij afwezigheid bepaalt de docent of, en zo ja hoe, het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toegekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.

Studielast

Totale studielast: 140 uur
College: 13 × 2 = 26 uur

Toetsing

Volgt

Literatuur

  • De teksten die op het college gelezen worden, zijn beschikbaar op Blackboard.

  • Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic (Arabic-English). Edited by J. Milton Cowan. Fourth Edition, considerably enlarged and amended by the author. (Ithaca, N.Y., 1994). [pocketeditie].

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Contact

R.E. Kon

Opmerkingen

Academische integriteit
Studenten worden geacht bekend te zijn met de regels van de universiteit aangaande plagiaat en academische integriteit

Plagiaat wordt in geen geval getolereerd. Al het werk dat je onder je naam inlevert wordt beschouwd als jouw eigen werk. Voor vragen dient de student een van de docenten te benaderen.