Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

BA eindwerkstuk Midden-Oostenstudies

Vak
2015-2016

Cursusbeschrijving volgt.