Studiegids

nl en

Anglo-American Financial Law

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Bachelor rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

Het Anglo-Amerikaanse financiële recht speelt een niet weg te denken rol in de internationale financiële praktijk. Daarnaast dienen Amerikaanse normen op dit terrein vaak tot inspiratie voor de Nederlandse en Europese wetgever. Het is voor een goed begrip van internationale transactiestructuren en het Nederlandse en Europese recht van belang dat de in het financiële recht geschoolde jurist, naast een gedegen kennis van het Nederlands en Europees Financieel Recht, ook inzicht heeft in het Anglo-Amerikaanse recht.

In dit vak staan de belangrijkste aspecten van het Engelse maar vooral het Amerikaanse bank- en effectenrecht centraal. Aan de orde komen onder andere de Securities Act 1933, de Securities and Exchange Act 1934, de regulering van financiële instellingen, en recente wetgevingsinitiatieven als Sarbanes-Oxley en de Dodd-Frank Act. Ook wordt ingegaan op het ontstaan en de gevolgen van de financiële crisis. Het onderwijs wordt mede verzorgd door (gast)docenten uit binnen- en buitenland die tevens in de financiële praktijk werkzaam zijn.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het doel van het vak is u een basale kennis te geven van het Anglo-Amerikaanse financiële recht en zo u in staat te stellen te herkennen wanneer een juridisch probleem raakvlakken heeft met het Anglo-Amerikaanse recht.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • basiskennis van het Anglo-Amerikaanse financiële recht en het kunnen herkennen van situaties waarbij (met name) Amerikaanse regelgeving een rol speelt.

 • basiskennis van het Anglo-Amerikaanse financiële recht die de student in staat stelt het Anglo-Amerikaanse en het Nederlandse en Europese financiële recht te kunnen vergelijken.

 • ook kunt u deze kennis toepassen in enkele elementaire praktijksituaties.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: prof.mr. drs. M. Haentjens en gastdocenten uit binnen- en buitenland

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen verplichte stof

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk, open boek tentamen (open vragen).

 • Het hertentamen wordt mogelijk mondeling afgenomen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens hoorcolleges en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Zal worden bekendgemaakt op Blackboard en in de Syllabus

 • Syllabus

Aanbevolen studiemateriaal

 • Zal worden bekendgemaakt op Blackboard en in de Syllabus

Contact

 • Vakcoördinator: mw. mr. L.G.A.Janssen

 • Werkadres: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden

 • Bereikbaarheid: Telefonisch en per e-mail

 • Telefoon: 071-527 7235 (secretariaat ondernemingsrecht)

 • E-mail: l.g.a.janssen@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Privaatrecht

 • Afdeling:Hazelhoff Centre for Financial Law

 • Kamernummer secretariaat: C 2.02

 • Openingstijden: balie: maandag t/m vrijdag van 09.00-13.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-527 7235

 • E-mail: financieelrecht@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO