Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Vedisch Sanskrit

Vak
2015-2016

Beschrijving

Kennismaking met de oudste vorm van Sanskrit, namelijk die van de Vedas, een verzameling hymnen en rituele teksten uit de periode tussen ca. 1200 en 800 v. Chr. In deze cursus wordt het gehele grammaticale systeem van de taal behandeld alsmede de belangrijkste ontwikkelingen (sommige in detail) die van het Proto-Indo-Europees tot het Sanskrit geleid hebben.

Leerdoelen

  • Gedegen kennis van de klankleer en grammatica van het Vedisch Sanskrit.

  • Algemene kennis van de historische grammatica van het Sanskrit

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studiebelasting

5 EC = 140 uur, waarvan 28 college, 70 uur voorbereiden college, 42 uur voorbereiden tentamen.
Een tussentijdse toets, schriftelijk eindtentamen

Toetsing

schriftelijk tentamen met gesloten vragen (bijvoorbeeld multiple choice)

Herkansing: studenten die de cursus niet halen kunnen het tentamen herkansen.

Blackboard

Blackboard.

Literatuur

Arthur Anthony Macdonell, A Vedic grammar for students (het maakt niet uit welke druk)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht, voor zowel het college als het tentamen/paper.

Contact

Bij de docent