Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Werkgroep klank en klankstructuur

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Beschrijving

In deze werkgroep wordt een onderwerp uit de fonetiek of de fonologie aangepakt. Na een literatuurstudie werken studenten individueel of in groepjes het onderwerp uit tot een werkstuk, vaak gebaseerd op zelf te verzamelen experimentele gegevens.

Leerdoelen

Het verwerken van wetenschappelijke artikelen op gevorderd nivo, het definiëren van een onderzoeksonderwerp, en het opzetten en verslagleggen van dat onderzoek.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Blackboard

Blackboard

Toetsing

Werkstuk
Dit vak wordt getentamineerd op projectbasis; herkansen is derhalve niet mogelijk. Studenten die dit vak niet halen kunnen het in het studiejaar daarna opnieuw doen.

Herkansing: studenten die de cursus niet halen kunnen het werkstuk herkansen.

Literatuur

Artikelen, worden nader bekend gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht, voor zowel het college als het tentamen/paper.

Aanmelding voor contractonderwijs

Contractonderwijs

Contact

Bij de docent

Opmerkingen

Het overzicht wordt bij het eerste college uitgedeeld en besproken.