Studiegids

nl en

Propedeuse Hoorcollege Algemene Geschiedenis van de Nieuwe Tijd (AGN)

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Niet van toepassing

Beschrijving

In het onderdeel Algemene Geschiedenis van de Nieuwe Tijd komen de politieke, sociale en culturele ontwikkelingen van de vroegmoderne tijd aan de orde, vanaf het begin van de Renaissance tot aan het congres van Wenen. Aan de hand van de opgegeven literatuur wordt de nieuwe geschiedenis in chronologische volgorde behandeld. Het hoorcollege volgt de behandeling van het handboek en de reader in de werkcolleges op de voet en diept steeds een of meer cruciale onderwerpen uit die in het gedeelte staan van het handboek of de reader dat voor de betreffende week is gelezen. Dit hoorcollege biedt dus geen handboekbegeleiding; die wordt in de bijbehorende propedeuse werkcolleges gegeven.

Leerdoelen

 • De student heeft kennis van en inzicht in het wereldwijde geschiedverloop met betrekking tot de geschiedenis van de Nieuwe Tijd.

 • De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Totaal: 140 uur (5 ec):

 • Bijwonen college: 26 uur

 • Zelfstandige literatuurstudie: 110 uur

 • Tentamens: 4 uur

Toetsing

 • Twee schriftelijke deeltentamens met essayvragen en mogelijk enkele gesloten vragen (bijvoorbeeld multiple choice) over hoorcollege, handboek en reader waarin beide leerdoelen getoetst worden.

 • Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers.

 • Bij een voldoende eindcijfer vindt geen herkansing plaats.

 • Bij een onvoldoende eindcijfer vindt herkansing plaats volgens de herkansingsvoorwaarden tussentoetsen

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor:

 • Mededelingen

 • Powerpoints van de hoorcolleges

Literatuur

 • John P. McKay, Bennett D. Hill, John Buckler en anderen, A History of Western Society. Since 1300, Eleventh edition (Boston en New York 2014). ISBN 9781457642180

 • Reader Algemene Geschiedenis van de Nieuwe Tijd. Het bestellen van readers kan via de bestelwebsite van Universiteit Leiden. Zie readeronline voor verdere uitleg.

Aanmelden

Alle eerstejaars propedeuse-studenten zijn in semester 1 voor de hoorcolleges en de reguliere (deel)tentamens automatisch aangemeld. Vanaf semester 2 dienen zij zich aan te melden via uSis

Alle overige studenten en alle deelnemers aan het herkansingstentamen dienen zich aan te melden via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Bij de coördinator AGN: dhr. Dr. R.P. Fagel

Opmerkingen

Dit vak is nauw verbonden met het vaardighedenwerkcollege AGN.