Studiegids

nl en

Koreaanse geschiedenis tot 1876

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Goede leesvaardigheid Engels

Beschrijving

Aan de hand van een standaardwerk, de syllabus Koreaanse geschiedenis en een aantal wetenschappelijke artikelen die tijdens de colleges opgegeven worden, zal kennis gemaakt worden met de hoofdlijnen van de geschiedenis tot 1876, de opkomst van religies en staatsideologieën, en de fundamentele vragen van de geschiedfilosofie. Het college bestaat uit een hoorcollege met een visuele presentatie, waarbij er verwacht wordt dat de studenten verslag uitbrengen over de gelezen stof en daarover discussiëren.

Leerdoelen

 • Leggen van de basis van waaruit de Koreaanse geschiedenis begrepen kan worden

 • Kweken van inzicht in de theoretische problemen van de geschiedschrijving

 • Oefening in het lezen van wetenschappelijke artikelen

 • Oefening in het schrijven van een academisch essay

 • Oefening in mondelinge discussie.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

Studielast

 • totale studielast: 140 uur

 • contacturen: 16 uur hoorcollege (2 uur/week x 8 weken) 8 uur seminar (2 uur/week x 4 weken)

 • voorbereiden colleges: 36 uur (3 uur/week x 12 weken)

 • opdrachten:80 uur

  • 20 uur presentatie
  • 10 uur thuis opdracht
  • 50 uur schrijven van 1 paper

Toetsing

 • Mid-term essay (30%)

 • Tentamen (70%)

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers (mid-term essay 30% en eindtentamen 70%)

Blackboard

Er wordt in de cursus gebruik gemaakt van Blackboard voor mededelingen.

Literatuur

Haboush, JaHyun Kim (ed.). Epistolary Korea: Letters in the Communicative Space of the Chosŏn, 1392-1910. New York: Columbia University Press, 2009.

 • Deuchler, Martina. The Confucian Transformation of Korea: A Study of Society and Ideology. Harvard University Press, 1995.

 • Overig materiaal: via Blackboard.

 • Pai, Hyung Il. 2000. “The colonial origins of prehistoric Korea.” In Constructing “Korean” origins: A critical review of archaeology, historiography and racial myth in Korean state-formation theories, pp. 23-41. Harvard East Asian monographs 187. Harvard-Hallym series on Korea. Cambridge, MA: Harvard University Press.

 • Kim, Jong Bae. “A Critique of the Chinese Theory of ‘One History Shared by Two States’ as Applied to Koguryo History.” Journal of Inner and East Asian Studies 3:1 (June 2006): 5-26.

 • Hwang, Kyung Moon, A History of Korea, pp. 1-11.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dhr. Prof. dr. R.E. Breuker

Opmerkingen

Verplichte aanwezigheid.
Studiecoördinator Mw. S. Kraakman

Door de combinatie van verschillende vakken over Koreaanse geschiedenis en cultuur kan een ad-hoc aanschuif-minor Koreaanse geschiedenis en cultuur worden gevolgd.

Neem voor meer informatie hierover met de studiecoördinator contact op.