Studiegids

nl en

Integrated Korean 2a: Middenniveau

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Met succes IK1b taalvakken zoals Basiskennis, Spreken & Luisteren en Intensief Lezen afgerond hebben.

Beschrijving

Als vervolg op het taalvak IK Basiskennis richt deze cursus zich in op het verwerven van gevorderde kennis over de Koreaanse grammatica en gebruik daarvan. Hierin worden de verschillende aspecten op het gebied van vocabulaire, syntaxis, morfologie en pragmatiek behandeld aan de hand van het handboek. (Zie Literatuur) Daarbij wordt ook “Narration” uit het handboek tijdens deze reeks colleges behandeld. Naast de gebruikte woorden in het handboek wordt een extra woordenlijst per les opgegeven via Blackboard ter vergroting van de woordenschat. Deze taalkundige en vocabulaire kennis wordt verder ingezet bij de schrijfoefeningen uit het werkboek, die als huiswerk meegegeven worden. De student-assistent speelt daarbij in op de individuele sterke en zwakke punten van de studenten en biedt doelgerichte oefenruimte.

Leerdoelen

 • Het verwerven van inzicht in de structuur van de Koreaanse zin.

 • Het verwerven van gevorderde kennis van Koreaanse grammatica.

 • Het vergroten van Koreaanse woordenschat.

 • Het begrijpen van teksten die hoofdzakelijk bestaan uit frequente dagelijkse, of aan persoonlijke ervaringen/gebeurtenissen gerelateerde taal.

 • In termen van het CEFR wordt toegewerkt naar het niveau tussen A2 en B1, tussen Basisgebruiker en Onafhankelijke gebruiker.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

 • werkcollege

Studielast

 • Totale studielast: 140 uur
  • Bijwonen college (2 uur p.w. x 13 weken): 26 uur
  • Voorbereiden op het college (2 uur p.w. x 13 weken): 26 uur
  • Uitvoering van take-home-schrijfopdracht (3 uur x 7 lessen van het werkboek): 21 uur
  • Voorbereiden 2 tussentoetsen (2 toetsen x 10 uur): 20 uur
  • Voorbereiden schriftelijk tentamen a/h eind v/h semester: 47 uur

Toetsing

Een combinatie van volgende toetsvormen:

 • Actieve deelname aan de reeks colleges en het uitvoeren van de opdracht over de behandelde leerstof per les. (10 % van het eindcijfer)

 • Huiswerk van het werkboek per les. (20% van het eindcijfer)

 • 2 schriftelijke tussentoetsen met korte open (invul)vragen over de behandelde woorden en grammatica. (20% van het eindcijfer)

 • Schriftelijk tentamen met korte open vragen over de behandelde leerstof tijdens de reeks colleges (50% van het eindcijfer) aan het eind van het semester.

Het eindcijfer wordt gevormd door (het gemiddelde van) de vier onderdelen, terwijl het laatste onderdeel moet worden afgesloten met minimaal van 5.5. In geval van een onvoldoende hoeft de student alleen dat laatste tentamen te herkansen: m.a.w. er zijn geen aparte herkansingen voor de andere twee schriftelijke tussentoetsen.

Blackboard

Er wordt in de cursus gebruik gemaakt van Blackboard voor het ter beschikking stellen van de woordenlijst en aan de reeks colleges gerelateerde mededelingen.

Literatuur

Y. M. Cho, H.S. Lee. e.a.: Integrated Korean Textbook, Intermediate 1, Second edition, University of Hawai’i Press, 2012. Carol Schulz, e.a.: Integrated Korean Workbook, Intermediate 1, Second edition, University of Hawai’i Press, 2012.

Aanmelden

Aanmelden via uSis is verplicht. De studenten moeten zich zowel voor het hoorcollege als voor het werkcollege inschrijven. Niet op tijd ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

N.v.t.

Contact

Bij de docent: Mw. Drs. M.S. Chi of kamernr. 105 op het Arsenaal.

Opmerkingen

As is the case for all Korean Studies courses, a strict attendance policy will be enforced. Attendance for all lectures and seminars is expected. Failure to attend results in a lower grade. If you do not attend more than three classes you will not be able to continue attending the classes and your exam and/or paper may not be graded by the instructor(s). If you have a valid reason not to attend, you may get dispensation from this rule, but you have to consult the coordinator of studies on this.
Conform deze regeling van de opleiding geldt een aanwezigheidsplicht voor het volgen van deze cursus: het collegebezoek wordt door de docent geregistreerd. Voor bijzondere omstandigheden dien je contact op te nemen met de studiecoördinator Mw. S. Kraakman.