Studiegids

nl en

Modern China: Culturele Antropologie (FAT-module course, twice a week in block 3 only)

Vak
2015-2016

Toegangseisen

BA1 Politics & Economy of China/Inleiding Huidige China A.

Beschrijving

Korte inleidende beschrijving van de cursus met de aanduiding van de leerstof of het onderwerp van de cursus en de leermiddelen die gebruikt worden.

Deze cursus geeft een inleiding tot de meest belangrijke aspecten van de cultuur en sociale organisatie van de moderne Chinese maatschappij, met de nadruk op de Volksrepubliek. Hierbij besteden we met name aandacht aan de lokale sociale strukturen (zoals familie, verwantschap, werkeenheden, dorpen), de sociale stratificatie van de Chinese maatschappij, informele omgangsvormen en gebruiken en etniciteit.

Leerdoelen

  • Basiskennis van de cultureel-antropologische bestudering van China

  • Schriftelijke en mondelinge presentatie van eigen werk

Rooster

Jaar BA 02 Chinastudies. Zie Opleidingsrooster

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

  • Werkcollege

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 5 ects x 28 uur = 140 uur, verdeeld als volgt:

Hoorcolleges 2×7 uur = 14
Werkcolleges 2×7 uur = 14
Verplichte literatuur = 50
Werkstukken = 62

Toetsing

  • 2 korte (1500 woorden) werkstukken

  • Participatie en mondelinge presentatie van werkstukken

  • Onderzoeksopdracht in China of Taiwan

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor correspondentie met studenten, het beschikbaar stellen van studiemateriaal en voor het berekenen en meedelen van de cijfers

Literatuur

Volgt

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Aanmelden Studeren à la Carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte

Contact

Professor Frank N. Pieke
Chair of Modern China Studies
Leiden University
Mail: P.O. Box 9515, 2300 RA Leiden, the Netherlands
Phone: +31 (0)71 5272216
Email: Frank Pieke