Studiegids

nl en

Logica

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Deze cursus is een inleiding op de formele logica. De student leert redeneringen te beoordelen op hun geldigheid en vertalingen te maken naar de formele taal. Hierbij staan de propositie- en predikatenlogica centraal. Onderwerpen die eveneens aan de orde komen: drogredenen, waarheid, geldigheid, alternatieve logische systemen.

Leerdoelen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • elementaire argumentatietechnieken van de propositielogica;

 • de verschillende soorten van drogredenen;

 • het verschil tussen Aristotelische logica, klassieke logica, intuïtionistische logica en meerwaardige logica;

 • basisbegrippen uit de wijsbegeerte van de logica, zoals waarheid, geldigheid en identiteit.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • elementaire argumentatietechnieken van de propositielogica toe te passen in wijsgerige en niet-wijsgerige teksten;

 • vertalingen te maken van de natuurlijke taal naar de propositie- en predikaatlogica.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2015-2016, BA Wijsbegeerte (Standaardtraject), eerste jaar.

Onderwijsvorm

 • Gecombineerd hoor/werkcollege.

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 5 EC x 28 uur =140 uur

 • Volgen van colleges: 14 × 2 = 28 uur

 • Maken deel- en eindtentamen: 2 uur + 3 uur = 5 uur

 • Voorbereiding colleges: 13 × 5 uur = 65 uur

 • Voorbereiding deeltentamen: 12 uur

 • Voorbereiding eindtentamen: 30 uur

Toetsing

 • Schriftelijk deeltentamen met open vragen: 20%

 • Schriftelijk eindtentamen met open vragen: 80%

Herkansing

Voor de cursus wordt één herkansing aangeboden over de volledige stof, bestaande uit een schriftelijk tentamen. Het cijfer van de herkansing vervangt alle eerder behaalde deelcijfers. Een voldoende resultaat kan niet worden herkanst.

Blackboard

In de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal (PowerPoints) en het stellen van tussentijdse vragen aan docent of medestudenten, etc.

Studenten dienen zich zelf op de Blackboardmodule in te schrijven. Hier is alle nadere informatie terug te vinden.

Literatuur

 • Volker Halbach, The Logic Manual (Oxford University Press, 2010).

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.
Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Studenten wordt geadviseerd de registratie in uSis te doen met behulp van het studieactiviteitsnummer. Dit nummer kan worden gevonden in het collegerooster onder de kolom “Act.nr”.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. A. Schipper

Opmerkingen