Studiegids

nl en

Onderzoeksseminar

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor voltijd bachelorstudenten Wijsbegeerte die zijn ingeschreven in het BA Plus-traject.

Beschrijving

Filosofie is meer dan een bibliotheek vol diepzinnige boeken. Filosofie ontwikkelt zich in een proces van wijsgerig onderzoek. Maar wat is wijsgerig onderzoek? Waar houdt een filosoof zich in zijn of haar onderzoekstijd mee bezig? In dit tweewekelijkse seminar geven zes leden van de faculteit elk een korte presentatie van eigen lopend onderzoek. Doel van het seminar is de student een beeld te geven van filosofisch handwerk in den breedte. Deelname aan dit seminar is verplicht voor voltijd propedeusestudenten van de BA-opleiding Wijsbegeerte.

Leerdoelen

Doelstelling:
Doel van het seminar is de student al in het eerste semester van zijn/haar studie een beeld te geven van de praktijk van filosofisch onderzoek.

Eindtermen:
De student die actief aan het seminar heeft deelgenomen:

  • heeft kennis genomen van de grote diversiteit aan onderzoeksstijlen binnen de filosofie;

  • heeft oog voor de sociale setting waarbinnen filosofisch onderzoek plaats vindt;

  • is in staat om over een filosofisch onderzoeksproject een eenvoudige rapportage op te stellen.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2015-2016, BA Wijsbegeerte (BA Plus-traject), eerste jaar.

Let op: het Onderzoeksseminar bestaat uit zes bijeenkomsten en gaat van start op vrijdag 11 september 2015. Zie het rooster voor de overige data.

Onderwijsvorm

  • Seminar

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast voor het seminar: 9 uur

  • Volgen van colleges: 6 × 1 uur = 6 uur

  • Schrijven essay: 3 uur

Toetsing

  • Klein essay

Herkansing

Voor de cursus wordt één herkansing aangeboden. Het cijfer van de herkansing vervangt het eerder behaalde cijfer. Een voldoende resultaat kan niet worden herkanst.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, het plaatsen van internetverwijzingen naar aanvullende literatuur, het plaatsen van opdrachten, en het versturen van emails.

Literatuur

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.
Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Studenten wordt geadviseerd de registratie in uSis te doen met behulp van het studieactiviteitsnummer. Dit nummer kan worden gevonden in het collegerooster onder de kolom “Act.nr”.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. J.J.M. Sleutels

Opmerkingen

-