Studiegids

nl en

The Rise of the West: handelskapitalisme, globalisering en industriële revoluties, 1688-1914

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Het zijn waarschijnlijk de meest prangende vragen binnen economische geschiedenis: waarom zijn sommige landen zo rijk en anderen zo arm? Waarom konden juist West-Europa en Noord-Amerika een grote economische voorsprong nemen op de rest van de wereld? En moeten we de verklaring voor deze ‘Great Divergence’ zoeken in geografische, culturele, technologische of institutionele factoren?

In deze collegereeks beginnen we met de vraag wat ‘The Rise of the West’ nu precies inhoudt en in welke periode we dit proces moeten plaatsen. Vervolgens bouwen we aan een theoretisch kader door begrippen als globalisering en economische groei te bediscussiëren. Hierna testen we verschillende verklaringen voor ontstaan van de eerste Industriële Revolutie in Engeland (ca. 1700-1850) en de daaropvolgende verspreiding van het industrieel kapitalisme in West-Europa en Noord-Amerika. We bekijken al deze processen vanuit een mondiaal perspectief door de Westerse ontwikkelingen te vergelijken met de economische situaties in China en India.

In de hoorcolleges en de literatuur ontwikkel je kennis van en inzicht in de relevante debatten over ‘The Rise of the West’ en leer je hierop kritish reflecteren: door een actieve bijdrage te leveren aan de colleges, door te oefenen met het maken van eigen tentamenvragen en door het peer reviewen van die van je medestudenten. De vaardigheden die je ontwikkelt in deze collegereeks (het verwerken van een grote hoeveelheid informatie en het kritish reflecteren daarop) ondersteunen je bij het doen van later zelfstandig onderzoek in de richting van Economische Geschiedenis.

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

  1. De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.
  1. De student kan kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

  1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Hoorcollege behoort, meer specifiek:
  • bij de afstudeerrichting Economische Geschiedenis van de mondiale interactie van handelsnetwerken in de vroegmoderne tijd en de negentiende-eeuwse industrialisatie van Nederland in wereldhistorisch perspectief.

Leerdoelen, specifiek voor dit BA-Hoorcollege
De student kan:

  1. concepten zoals handelskapitalisme, industrieel kapitalisme, industriele revoluties, ‘industrious revolution’, globalisering en economische groei beschrijven en aan elkaar te relateren.
  1. de verschillende posities in debatten over de ‘Rise of the West’ met elkaar vergelijken, kritisch evalueren en kan hierin een eigen standpunt te ontwikkelen en verdedigen.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Totale studielast: 5EC x 28 uur = 140 uur

 • Colleges (13 weken x 1.5 uur): 20 uur

 • Tussentijdse opdrachten (10 × 1 uur): 10 uur

 • Schrijven en peer-review van een korte essay opdracht (10 uur): 10 uur

 • Bestuderen en verwerken van verplichte literatuur (12 weken x ca. 8 uur): 96 uur

 • Tentamen: 4 uur

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van twee deeltoetsen en een beoordeling van de participatie gedurende de colleges:

Deeltoets 1: Blackboard-opdracht met essayvragen en zelf te formulernen tentamenvragen
Deeltoets 2: Schriftelijk tentamen
Participatie: o.a. in de oefenopdrachten, inbreng tijdens colleges, groepsdiscussies en literatuurbespreking aan het begin van één van de colleges

Weging
Participatie: 10%
Deeltoets 1: 40%
Deeltoets 2: 50%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers. Aanvullend geldt de eis dat het tentamen voldoende moet zijn.

HerkansingEr is één herkansing voor het tentamen, de tussentijdse opdracht kan alleen in uitzonderlijke situaties herkanst worden. Zie de regels voor herkansing van deeltoetsen.

Aan het hertentamen kan allen worden deelgenomen indien het eindcijfer onvoldoende is; bovendien kunnen alleen onvoldoende deeltoetsen worden herkanst.

Tentamendata
Voor de tentamendata, zie Rooster/aanmelding Geschiedenis.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor communicatie, het indienen van de opdrachten en toegang tot de syllabus.

Literatuur

De literatuur zal door de docent via e-mail en Blackboard bekend worden gemaakt.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

dhr. B.M. (Bram) Hoonhout MA

Opmerkingen

Geen