Studiegids

nl en

British and Irish Culture and Society, 1940-Present

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor BA Engels studenten.

Beschrijving

Deze cursus geeft studenten kennis van en inzicht in de manier waarop literatuur, drama, film, tv en andere kunstvormen zijn ingebed in Engelstalige culturen in de bredere zin van het woord, en hoe kunstuitingen zowel reflecteren op , en een scheppende factor zijn binnen deze culturen. Zoals de Britse cultural-studies pionier Raymond Williams het duidt: “the questions now concentrated in the meanings of the word culture are questions directly raised by the great historical changes which the changes in industry, democracy and class, in their own way, represent, and to which the changes in art are a closely related response.” Bij het bestuderen van Engelse taal en cultuur hoort daarom ook aandacht voor de manier waarop kunstvormen worden gepoduceerd, verspreid, en geconsumeerd, in relatie tot wat Williams “a whole way of life” van een cultuur noemt. In deze cursus fungeert de stelling van Williams’ als een uitgangspunt om studenten een serie hoorcolleges aan te bieden waarin stafleden van de opleiding Engels vanuit hun eigen onderzoeksexpertise een serie “case studies” zullen presenteren in de maatschappelijke functie van moderne (populaire) cultuur vanaf de jaren 40 tot heden. De “case studies” kunnen per jaar verschillen, maar terugkomende onderwerpen zijn de aanhoudende populariteit en maatschappelijke relevantie van oudere vormen van Britse en Ierse cultuur, de social-politieke impact van Britse en Ierse jeugdcultuur sinds de jaren 60, de relatie tussen populaire genres, de massa media, en individuele en nationale identiteitsvorming, en de belangrijke aanwezigheid en (her)vormende invloed van post-coloniale culturen in de Britse en Ierse samenleving.

Leerdoelen

 • Kennis: De student vervaardigd kennis over de relatie tussen hedendaagse Britse en Ierse cultuur en de samenleving zoals de rol die cultuur speelt bij het vormen van individuele, groeps en nationale identiteiten, de relatie tussen kunst en ideologie, en de belangrijke rol die oudere vormen van cultuur blijven spelen in de hedendaagse samenleving.

 • Inzicht: De student vervaardigd inzicht in de geschiedenis, onderzoeksvragen, en werkvormen van het discipline cultural studies.

 • Vaardigheden: aan het eind van de cursus heeft de student de kritische vaardigheden ontwikkeld om zelfstandig verbanden te kunnen leggen tussen zowel oudere als moderne vormen van Britse en Ierse cultuur en hedendaagse sociaal-politieke kwesties die het beeld van de Britse en Ierse samenleveing kleuren.

Rooster

Zie rooster Engels

Onderwijsvorm

 • Een serie hoorcolleges

 • Zelfstandige studie van literatuur en audiovisueel materiaal

Studielast

5 ECTS = 140 uur

 • 13 uur hoorcollege

 • 6 uur tentamen

 • 21 uur voorbereiding op tentamen

 • 100 uur lees/studiestof

Toetsing

 • Een schrijftelijk “mid-term” tentamen van 3 uur over de stof van Block III; 50% van het eindcijfer.

 • Een schrijftelijk “end-of-term” tentamen van 3 uur over de stof van Block IV; 50% van het eindcijfer.

Als het gemiddelde eindcjifer 5.49 of lager is, dan zal één of beide van de tentamens moeten worden herkanst tijdens de herkansingsperiode.

Blackboard

Blackboard

Literatuur

Een syllabus met verdere instructies en de lijst van het weekelijks te bestuderen schriftelijk en/of audiovisueel materiaal zal twee weken voor aanvang van de cursus op Blackboard staan.
De leesstof voor week 1 staat vermeld in de opmerkingen hieronder.
h3. Aanmelden

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte
Aanmelden voor Contractonderwijs via: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Opmerkingen

leesstof voor week 1:

 • Michael Higgins, Clarissa Smith and John Storey, “Introduction: modern British culture: tradition, diversity and criticism,” in The Cambridge Companion to Modern British Culture (Cambridge: Cambridge UP, 2010), available online via the university library catalogue.

 • Raymond Williams, “Part I of Chapter 2: The Analysis of Culture”; this brief excerpt from The Long Revolution (1961) will be available as an e-text in the course documents folder on Blackboard.