Studiegids

nl en

Linguistics and culture: a UK perspective

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor BA Engels studenten.

Beschrijving

Moet je minstens een half uur over het weer kunnen praten om in aanmerking te komen voor de Britse nationaliteit? Is het echt waar dat Engelsen “sorry” zeggen als iemand anders op hun tenen gaat staan? Hebben Britten uit verschillende sociale klassen een verschillende “taalergernissen top 10”? Wat zegt een accent over iemands achtergrond? Loop je het gevaar om tijdens een gesprek met een Ier of Brit per ongeluk ongeschreven regels te overtreden?
Deze cursus probeert een antwoord te geven op al deze vragen en nog veel meer. De cursus besteedt aandacht aan de diverse identiteiten van bewoners van het Verenigd Koninkrijk en Ierland, sociale omgangsvormen en etiquette, de verschillende soorten taalgebruik die daarmee samenhangen en verschillen tussen Standard English en andere varianten van het Engels. Tijdens deze cursus vergaar je kennis over maatschappelijke en taalkundige verschijnselen in het Verenigd Koninkrijk en Ierland en over hedendaagse Britse en Ierse geschiedenis en cultuur aan de hand van een grote verscheidenheid aan onderwerpen (van pub tot politiek). Deze kennis zal je niet alleen behoeden voor sociale blunders en je helpen maatschappelijke codes te ontcijferen, maar komt ook goed van pas bij het lezen van een contemporaine Britse roman of het kijken van een Britse TV-serie.

Leerdoelen

  • Leerdoel 1: het vergroten van kennis over recente Britse geschiedenis, cultuur en ‘linguistic codes’

  • Leerdoel 2: het kunnen herkennen en benoemen van sociale en regionalen varianten van het Brits Engels

  • Leerdoel 3: het kunnen toepassen van de relevante terminologie voor het beschrijven van taalkundige en maatschappelijke verschijnselen in het Verenigd Koninkrijk

  • Leerdoel 4: het kunnen toepassen van kennis over Britse cultuur en taalkundige verschijnselen om voorbeelden verschillende ‘linguistic codes’ te kunnen herkennen, analyseren en in praktijk te brengen

Rooster

Zie rooster Engels

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Zelfstandige studie van literatuur en audio(visueel) materiaal

Studielast

5 ECTS = 140 uur

  • 26 uur hoorcollege / Q&A-sessies

  • 4 uur (mid-term tentamen en end-of-term tentamen)

  • 25 uur voorbereiding op tentamens

  • 85 uur zelfstandige studie

Toetsing

Een mid-term tentamen van 2 uur over het materiaal gepresenteerd in Block I; 50% van het eindcijfer.
Een end-of-term tentamen van 2 uur over het materiaal gepresenteerd in Block II; 50% van het eindcijfer.
Voor beide tentamens geldt dat het cijfer niet lager mag zijn dan een 5.5

Blackboard

Blackboard

Literatuur

Een syllabus met instructies en de lijst van het wekelijks te bestuderen schriftelijk en/of audio(visueel) materiaal zal t.z.t. via Blackboard bekend gemaakt worden.

Aanmelden

De manier waarop de (verschillende groepen) studenten zich moeten aanmelden. Dit onderdeel wordt door de onderwijsadministratie ingevuld.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte
Aanmelden voor Contractonderwijs via: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

.osz-oa-eyckhof@humleidenuniv.nl.

Opmerkingen