Studiegids

nl en

Oude Geschiedenis (Griekenland, Rome)

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1) en de bachelor Oude Culturen van de Mediterrane Wereld (jaar 1). Het college is eveneens een onderdeel van de minor De oudheid voor iedereen (cultuur-historisch traject).

Het college heeft geen specifieke toegangseisen.

Beschrijving

Het overzicht Oude Geschiedenis geeft in inleiding in de geschiedenis van de Grieken en Romeinen in het kader van de wereldgeschiedenis.

Leerdoelen

Kennis en inzicht
De student beschikt over:

  • overzichtskennis van de geschiedenis van de oudheid, mede in de context van de (Euraziatische) wereldgeschiedenis, waarbij de nadruk ligt op kennis van het historisch overzicht van de Griekse en de Romeinse wereld (van de 10e eeuw voor Chr. tot de 6e eeuw na Chr.);

  • globale kennis van de volgende onderwerpen: de grote maatschappelijke structuren in de oudheid (economisch leven, sociale hiërarchie, politieke organisatie) en gemeenschapsleven en mentaliteit in de oudheid (maatschappij en individu, mannen en vrouwen, religie, filosofie en wetenschap).

Vaardigheden
De student leert:

  • de op college behandelde achtergrondinformatie te verwerken in korte essayvragen (schriftelijke presentatievaardigheden).

Zie voor een overzicht van de academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht van Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Rooster

Zie rooster Colleges BA1 Griekse en Latijnse taal en cultuur.
Zie rooster Overzicht alle jaren voor OMCW studenten.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur:

  • 26 uur voor college;

  • 114 uur voor lezen en digitale zelftoets plus leren literatuur voor tentamen en collegestof.

Toetsing

Het overzicht wordt getoetst door middel van schriftelijke toetsen met (korte) open vragen over het handboek en de collegestof:

  • Deeltoets A: Griekenland (50%);

  • Deeltoets B: Rome (50%).

Herkansing
Als een student na het maken van beide tentamens gemiddeld onvoldoende heeft, maakt hij, naar eigen oordeel, de herkansing van deeltoets A of B of allebei de herkansingen indien voor beide onder de 5,5 behaald is.

Verder behoort het maken van een digitale diagnostische toets via Blackboard tot de mogelijkheden.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het centraal beschikbaar stellen van studiemateriaal.

Literatuur

  • F.G. Naerebout en H.W. Singor, De Oudheid. Grieken en Romeinen in de context van de wereldgeschiedenis, herziene 11de druk of latere druk, Amsterdam 2008 Ambo | Anthos ISBN 978 90 2632173 3;

  • Een goede atlas wordt aangeraden, bijvoorbeeld: R.J.A. Talbert (ed.), Atlas of Classical History, London (Croom Helm) 1985.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs.

Opmerkingen

Voorbereiding eerste college: er wordt van studenten verwacht dat ze een aantal pagina’s van het handboek bestudeerd hebben: pp. 23-84. Dit is ook terug te vinden in het rooster op Blackboard.

Contact

Mw. Dr. K. (Kim) Beerden