Studiegids

nl en

Internetjournalistiek

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Dit vak is alleen te volgen als onderdeel van de PraktijkStudie Journalistiek en Nieuwe Media (30 EC). Om te kunnen starten met JNM moet je minimaal het Bindend Studie Advies (45 EC) hebben behaald.

Beschrijving

Het vak Internetjournalistiek bestaat uit een wekelijks hoorcollege, een werkcollege en een aantal praktijkopdrachten. In de hoorcolleges komen de ontwikkelingen aan bod die de journalistiek heeft ondergaan als gevolg van de digitalisering van de media. De razendsnelle opkomst van internet heeft geleid tot nieuwe journalistieke vormen, een nieuwe manier van werken voor redacties en nieuwe opvattingen over de relatie tussen journalist en publiek. Maar er zijn ook schaduwkanten. Het economisch fundament waarop de journalistiek sinds jaar en dag was gebaseerd, is veranderd in drijfzand. Een nieuw, schaalbaar verdienmodel laat op zich wachten.

Een deel van de werkcolleges is gereserveerd voor praktische uitleg over nieuwe journalistieke vormen en technieken. Daarna begint het echte werk en gaan de studenten zelf aan de slag als multimediaal journalist. Ze maken multimediaal aangeklede nieuwsberichten en achtergrondartikelen en experimenteren met audio, video en information visualization. Daarbij wordt voortgebouwd op het vak Redactionele Vaardigheden.

Aan het eind van het semester wordt de opgedane kennis getoetst in een schriftelijke tentamen met essay vragen. Het eindcijfer is een gemiddelde van het cijfer voor het tentamen en de beoordeling van de producties op LeidenLokaal.nl.

Leerdoelen

Kennis en inzicht
Na het volgen van het vak Internetjournalistiek zijn studenten in staat uit te leggen hoe de digitalisering van de media de journalistieke praktijk heeft veranderd.
Toepassen kennis en inzicht
Door het volgen van dit vak raken studenten voldoende vertrouwd met moderne redactionele technieken om zelfstandig multimediale producties te maken en online te publiceren.
Oordeelsvorming
Studenten kunnen na afloop van het vak een kritisch oordeel vormen over de ethische, economische en culturele gevolgen van de veranderingen in het digitale medialandschap.
Communicatie
Studenten maken tijdens dit vak minimaal drie journalistieke producties die worden gepubliceerd op een website. Daardoor leren zij informatie te ordenen en presenteren conform de journalistieke conventies. Daarnaast leren zij middels verschillende opdrachten hun mening over ontwikkelingen in de journalistiek mondeling en schriftelijk te beredeneren en te verdedigen.
Leervaardigheden
De opgedane inzichten in het journalistieke werkproces en het onder deadline werken aan journalistieke producties leggen een basis voor een stage in een professionele journalistieke omgeving en bieden een voorbereiding op de master Journalistiek n Nieuwe Media.

Rooster

Collegerooster PraktijkStudie Journalistiek en Nieuwe Media

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges.

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 140 uur.

 • Volgen van college: 2 uur p.w. x 14 weken = 28 uur

 • Tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 42 uur

 • Maken van opdrachten: 42 uur

 • Voorbereiding tentamen: 28 uur
  Aanwezigheidsplicht
  Voor dit college, dat voor een belangrijk deel bestaat uit het aanleren van vaardigheden, geldt een aanwezigheidsplicht. Bij twee gemiste colleges krijgen studenten een extra opdracht ter compensatie, bij drie gemiste colleges moeten zij de werkgroep volgend jaar overdoen

Toetsing

Studenten worden op drie onderdelen beoordeeld: een aantal tijdens de colleges verstrekte opdrachten, de producties die ze maken en een schriftelijk tentamen. Voor ieder onderdeel moet een voldoende worden gehaald. Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde waarin de opdrachten voor 20% meetellen, de producties voor 30% en het tentamen voor 50%.

Blackboard

Op Blackboard wordt met studenten gecommuniceerd en staan de slides van het college

Literatuur

Artikelen die bij de start van het vak worden opgegeven.

Aanmelden

Het aantal werkgroepen is afhankelijk van het aantal studenten dat aan het vak deelneemt. In de eerste week worden de groepen definitief ingedeeld door de docent. Houd er dus rekening mee dat je in een andere groep kunt worden ingedeeld dan waarvoor je je hebt ingeschreven.

Je mag je alleen aanmelden voor een vak wanneer je bent toegelaten tot de minor.

Toelating en Inschrijving JNM

Contact

Onderwijsadministratie Media Studies, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: .osz-oa-eyckhof@humleidenuniv.nl.

Studiecoördinator: Dhr. J. Donkers, MA, P.N. van Eyckhof 3, room 1.01b.

Opmerkingen

Voor dit vak is dagelijks toegang tot internet noodzakelijk. Een computer met internetverbinding (bij voorkeur een laptop) is daarom geen luxe; het alternatief is dagelijks werken in een van de computerzalen in het Lipsiusgebouw.
De studielast voor dit college bedraagt 140 uur:

 • Bijwonen colleges: 28 uur

 • Voorbereiden colleges: 28 uur

 • Bestuderen verplichte literatuur: 28 uur

 • Maken van journalistieke producties: 56 uur

De hoorcolleges van dit vak zijn verplicht. Je mag er één missen. Bij twee gemiste hoorcolleges moet je een vervangende opdracht maken. Bij drie gemiste hoorcolleges moet je je uitschrijven.