Studiegids

nl en

Antieke Godsdiensten

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

De antieke Mediterrane wereld – die hier breed wordt opgevat – is de kraamkamer van Jodendom, Christendom en Islam. Dit college biedt een inleiding in de religieuze diversiteit van die wereld, met bijzondere aandacht voor de interactie tussen de verschillende religies. Naast specifieke case-studies uit de godsdienst van het oude Mesopotamië, de godsdienst van Iran (het zoroastrisme), de godsdienst van Israel en de transformatie van de antieke wereld na de veroveringen van Alexander, zal de aandacht zich richten op de onstaansgeschiedenis van het Jodendom en het vroege Christendom. Bij alle case-studies zal aandacht besteed worden aan de teksten, de materiële bronnen en de methodes van historisch onderzoek die ons in staat stellen een beeld op te roepen van de praktijk van religie in de antieke wereld.

Onderdeel van deze cursus zijn de bijeenkomsten over Schriftelijke presentatievaardigheden die worden verzorgd door het EAV. Zie: Academische Vaardigheden (onderzoeksvaardigheden )

Studenten die de bijeenkomsten van Academische Vaardigheden in het kader van een andere cursus volgen of gevolgd hebben, kunnen vrijstelling aanvragen voor de bijeenkomsten schriftelijke presentatievaardigheden middels dit formulier. Let op: dien dit formulier uiterlijk 15 september 2015 in

Leerdoelen

 • Inzicht in de manier waarop religies uit de oudheid kunnen worden gereconstrueerd

 • Ontwikkeling van een geïntegreerde visie op religie in de oudheid

 • Kennis van de verworteling van Jodendom en Christendom in hun antieke context

 • Inzicht in de rol die religie speelde in de klassieke mediterrane wereld

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

Bijwonen colleges: 2 uur per week x 13 = 26 uur
Bijwonen bijeenkomst EAV: 3 X 2 = 6 uur
Voorbereiden colleges: 2 uur per week x 12 = 24 uur
Drie schrijopdrachten: 3 × 5 uur = 15 uur
Literatuur + eindpaper: 69 uur

Toetsing

Drie schrijfopdrachten tijdens de colleges (40 %)
Werkstuk (60 %)
De herkansing bestaat uit dezelfde deeltoetsen

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt, voornamelijk als ondersteuning van de colleges, als repositorium en eventueel als discussieforum.
Aanmelden op Blackboard

Literatuur

Wordt t.z.t. vastgesteld

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Prof.dr. A.J. de Jong.
Prof.dr. J.K. Zangenberg.

Opmerkingen

Voorlopig overzicht van de colleges:

 1. Inleiding (De Jong)
  1. Mesopotamische Religie(s): bronnen, ontwikkeling en uitstraling (De Jong)
  2. Mythe en rite in Mesopotamië: het verhaal van Atrachasis (De Jong)
  3. Zarathustra en de godsdienst van het oude Iran (De Jong)
  4. De zoroastrische visie op de geschiedenis van de wereld (De Jong)
  5. Klassieke Griekse en Romeinse religie (Brand)
  6. De godsdienst van Israel (Zangenberg)
  7. De eenwording van de antieke wereld: Alexander de Grote en het Hellenisme (De Jong)
  8. Het Hellenistisch Jodendom (Zangenberg)
  9. Antieke mysteriecultussen (De Jong)
  10. Jezus van Nazareth in historische context (Zangenberg)
  11. Paulus en de inculturatie van de Jezus-beweging in de Grieks-Romeinse wereld (Zangenberg)
  12. Religie en het einde van de antieke wereld (De Jong & Zangenberg)