Studiegids

nl en

Marketing Management & Cultuur

Vak
2015-2016

Toegangseisen

De vakken zijn alleen te volgen als onderdeel van de PraktijkStudie Internationaal en Intercultureel Management (30 EC). Het behalen van de vakken uit het eerste semester is verplicht voor deelname aan het tweede semester.
Om te kunnen starten met IIM moet je minimaal het Bindend Studie Advies (40 EC) hebben behaald.

Beschrijving

Deze collegereeks is geheel gebaseerd op gebruik van de case-methodiek. De (teams van) studenten krijgen wekelijks een casestudie (ca. 15 bladzijden tekst)te bestuderen. Per case wordt een nota geschreven (ca 8 bladzijden tekst) door een team, komt er een schriftelijke kritiek op deze nota van een ander team en schrijven de overige studenten individueel een A4-tje met hun visie op de case en de nota.
Het grootste deel van de beschikbare collegetijd wordt besteed aan een discussie –o.l.v. de docent- over de nota en de geleverde kritiek. De docent rondt de discussie af en geeft daarbij zijn inhoudelijke commentaar op de nota, de kritiek en de discussie. Hij bespreekt tevens de samenhang met de marketingliteratuur m.b.t. de in de case aan de orde komende onderwerpen.

Leerdoelen

  • Het voornaamste doel van deze collegereeks is dat de studenten leren een marketingplan te schrijven. Kennis, maar vooral begrip en toepassing van marketinganalyses en systematiek van het opstellen van een marketingplan zijn van primair belang. Een belangrijk nevendoel is de bevordering van schrijf- en presentatievaardigheden.

Rooster

Zie website Minor IIM.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Studielast

De studielast bedraagt 5.0 EC × 28 uur = 140 uur:

Toetsing

Wekelijks wordt door de docent een oordeel gegeven over de kwaliteit van de wekelijks te produceren documenten en de gevoerde discussie. Aan het einde van de collegereeks zal nog een individuele toets worden afgenomen die eveneens zal bestaan uit de opdracht een marketing plan te schrijven n.a.v. een uit te reiken case. De prestaties in de voorafgaande weken zullen echter een sterk overheersende weging hebben bij het bepalen van het individuele eindcijfer.
Herkansing

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard

Literatuur

Kotler, Keller, Brady, Goodman en Hansen, Marketing Management (Financial Times Press 2012, 2nd edition) ISBN13 : 9780273743613.
Uit te reiken bundel met te behandelen cases

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

nvt

Contact

Dhr. Drs. W.R. (Ruud) Fontijn

Opmerkingen

Geen