Studiegids

nl en

Methoden en Technieken 1: bronnenonderzoek, objecten en teksten

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Deze cursus is alleen toegankelijk voor studenten Religiewetenschappen.

Beschrijving

Teksten, beelden en objecten vormen een fundamenteel onderdeel van de academische bestudering van zowel moderne als antieke religies. Deze cursus biedt een inleiding op methoden en technieken van bronnenonderzoek. Na een theoretische introductie leren studenten om interpretatiemethoden en -technieken toe te passen op twee case studies.

Onderdeel van deze cursus zijn de bijeenkomsten over Academische Vaardigheden (onderzoeksvaardigheden ) die worden verzorgd door het EAV.

Leerdoelen

De student is na afloop van de collegereeks in staat om

 • methoden en technieken voor de bestudering van teksten, beelden en objecten te beschrijven

 • de toepassing van specifieke methoden en technieken te herkennen en kritisch te bediscussiëren

 • deze kennis toe te passen op twee case studies

 • hierover mondeling en schriftelijk te rapporteren

Rooster

Timetable Religiewetenschappen

Onderwijsvorm

Werkcollege met referaten.
Aanwezigheid bij dit college is verplicht. Bij meer dan 2x afwezigheid wordt een student van verdere deelname aan het college uitgesloten.

Studielast

5 EC = 140 uur

 • Bijwonen colleges = 13 × 2 uur = 26 uur

 • Bijwonen bijeenkomsten EAV = 2 X 2 = 4 uur

 • Bestudering literatuur en kleine opdrachten = 68 uur

 • Voorbereiding referaat = 16 uur

 • Schrijven paper = 26 uur

Toetsing

 • Praktische oefening 1: aanwezigheid en participatie

 • Praktische oefening 2: presentatie

 • Twee schrijfopdrachten nav 2 case studies 30%

 • Werkstuk 70%

Praktische oefeningen worden gewaardeerd met een voldoende of onvoldoende en tellen niet in de weging voor het eindcijfer. uitsluitend een voldoende geeft toegang tot de getentamineerde onderdelen i.e. de schrijfopdrachten en werkstuk.

Blackboard

Blackboard, voor mededelingen, updates, vragen en discussie

Literatuur

 • Peter Burke. Eyewitnessing: The Uses of Images as Historical Evidence. London: Reaktion Books, 2001.

 • Martha C. Howell and Walter Prevenier. From Reliable Sources: An Introduction to Historical Methods. Ithaca: Cornell University Press, 2001.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Prof.dr. J. Frishman
Prof.dr. E.G.E. van der Wall