Studiegids

nl en

Globalisering

Vak
2015-2016

Toegangseisen

De vakken zijn alleen te volgen als onderdeel van de PraktijkStudie Internationaal en Intercultureel Management (30 EC). Het behalen van de vakken uit het eerste semester is verplicht voor deelname aan het tweede semester.
Om te kunnen starten met IIM moet je minimaal het Bindend Studie Advies (40 EC) hebben behaald.

Beschrijving

Dit vak wordt in het tweede blok gegeven. Het eerste blok wordt het vak Wereldeconomie gevolgd.

In het tweede blok staat het fenomeen globalisering centraal. Allereerst wordt gekeken naar de verschillende theorieën die proberen aan te geven wat we onder globalisering moeten verstaan en wat het nieuwe of juist niet nieuwe aan dit fenomeen is. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de effecten van globalisering, wie daar het meest door worden beïnvloed en hoe we daarmee om moeten gaan. Ten slotte komen in de cyclus theorieën en argumenten van voor en tegenstanders van globalisering aan bod.

Wereldeconomie

In dit vak wordt aandacht besteed aan de belangrijkste kenmerken van en ontwikkelingen in de wereldeconomie. Tot de te behandelen onderwerpen behoren allereerst een theoretische onderbouwing van het ontstaan van handel, handelsblokken en de WTO. Vervolgens wordt ingegaan op het functioneren van wisselkoersen, valutablokken en de dilemma’s van dollar en euro. Verder richt de collegecyclus zich op het tot stand komen van kapitaalstromen, FDI, en de rol van de multinational en de staat. Bovendien wordt ingegaan op de verschillende vormen van economische politiek die door diverse landen wordt gevoerd. Er wordt aandacht besteed aan onevenwichtigheden in de wereldeconomie zoals tussen de TRIAD, en het Zuiden. Eveneens is er daarbij aandacht voor de opkomst van Newly Industralized Economies, Zuid-Korea, Taiwan, Singapore en Hongkong, en de opkomst van de grote zogeheten BRIC-landen, respectievelijk Brazilië, Rusland, China, India.

Leerdoelen

 • Kennis van de belangrijkste aspecten van de hedendaagse internationale economie, zoals bestuur, beleid, wisselkoersen, handelsstromen.

 • Inzicht in de onevenwichtigheden en problemen in de wereldeconomie en van het proces van globalisering.

Rooster

Zie website Minor IIM.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur.
Blok 1 Wereldeconomie (2,5 ECTS = 70 uur):

 • bijwonen hoorcolleges: 7 × 2 uur = 14 uur;

 • voorbereiden collegestof: 3 uur per week x 7 = 21 uur;

 • voorbereiden tentamen = 35 uur.

Blok 2 Globalisering (2,5 ECTS = 70 uur):

 • bijwonen hoorcolleges: 7 × 2 uur = 14 uur;

 • voorbereiden collegestof: 3 uur per week x 7 = 21 uur;

 • voorbereiden tentamen = 35 uur.

Toetsing

Blok 1

 • toets Wereldeconomie (50%).

Blok 2:

 • toets Globalisering (50%).

Herkansing
Schriftelijk gesloten boek tentamen.
Schriftelijk gesloten boek tentamen voor beide onderdelen.

Indien een student aan beide deeltentamens heeft deelgenomen, dan zal een eindcijfer als volgt worden bepaald:

 • indien voor ieder van de deeltentamens een score van minimaal 5,5 werd behaald dan zal het eindcijfer gelijk zijn aan het gemiddelde van beide deelcijfers;

 • indien een van de scores op een deeltentamen minimaal een 6,0 was en de score voor het andere deeltentamen minimaal een 5,0 dan zal het eindcijfer eveneens gelijk zijn aan het gemiddelde van beide deelcijfers;

 • indien beide scores voor de deeltentamens lager zijn dan een 5,0 dan zal voor ieder van de deeltentamens hertentamen dienen te worden afgelegd;

 • indien een van de scores op een deeltentamen lager is dan een 5,0 en de andere minimaal een 5,0 was , dan zal hertentamen moeten worden gedaan in het deelvak met de laagste score;

 • indien een student voor beide deeltentamens een score behaalde van minimaal 5,0 maar het hoogste cijfer niet hoger is dan een 5,4 dan mag de student zelf kiezen of hij/zij een hertentamen gaat doen of twee hertentamens. (Let wel : er is voor ieder deelvak slechts een hertentamen mogelijkheid);

 • hoogste cijfer geldt bij herkansing;

 • bij voldoende (hoger dan 5,5) mag je niet herkansen.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

 • Dicken, Global Shift. Mapping the changing contours of the world economy (The Guilford Press, 7e druk). Dit boek wordt ook gebruikt voor het verdiepingsvak Internationaal Business & Management.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Opmerkingen

Geen.

Contact

Dr. L.J. (Jeroen) Touwen