Studiegids

nl en

Muziek: luisteren door analyse

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Om het keuzevak Muziekanalyse te kunnen volgen, dienen studenten het keuzevak Inleiding muziektheorie gevolgd te hebben, of een vergelijkbaar niveau van kennis en vaardigheden te hebben.

Beschrijving

In dit werkcollege leren de studenten composities in verschillende muzikale stijlen analyseren. De deelnemers dienen de module Muziektheorie: inleiding met succes te hebben afgesloten. Via het beluisteren, lezen en analyseren van muziek vergroten ze hun inzicht in de werking van de muzikale taal. Indien mogelijk, afhankelijk van de samenstelling van de groep, zal er ook actief muziek gemaakt worden door te zingen. Verschillende analysetechnieken worden behandeld. Doel is studenten opmerkzamer te maken op wat er in composities klinkt, waarbij ook wordt nagegaan waarom het zo klinkt. De beoordeling vindt plaats op basis van een paper over een door de student gekozen muziekstuk. De student mag hierbij een keuze maken uit alle genres.

Rooster

Tweede semester. 2015-2016.
De colleges vinden plaats in het Lipsiusgebouw (Cleveringaplaats 1, Leiden), donderdag van 15.15-17.00 uur, ruimte 148.
Het eerste college is op donderdag 4 februari 2016
Het laatste college is op donderdag 19 mei 2016
NB: geen colleges op 25 februari, 21 april, 28 april en 5 mei.
NB: het college op 3 maart is in Lipsius 002.

Onderwijsvorm

Werkcollege. Zelfstudie door middel van partituren en teksten.

Toetsing

Individuele beoordeling van een paper aan het einde van het vak.

Literatuur

Er hoeft geen literatuur vooraf te worden aangeschaft. De benodigde muziek en teksten worden door de docent uitgereikt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis.

Contact

Rogier Schneemann
Arjen Berends

Voor andere vakken op het gebied van muziek en beeldende kunst, zie s.v.p.:
Keuzevakken muziek en beeldende kunsten