Studiegids

nl en

Muziek: Inleiding in de jazzgeschiedenis

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Voor dit vak zijn geen toegangseisen.

Beschrijving

Dit college geeft inzicht in het ontstaan van de historische stijlen in de jazz. Hierin spelen improvisatie en swing een grote rol. Ook de sociale, culturele en economische achtergronden waartegen de jazz zich heeft ontwikkeld, worden in het kort geschetst. De gebruikelijke historische classificaties schieten tekort in het beschrijven van de ontwikkelingen in de jazz gedurende de laatste drie decennia. In het college wordt ingegaan op de historiografische problemen die zijn gerezen in de klassieke jazzgeschiedenis. Er zullen mogelijke alternatieven worden aangedragen voor het benaderen en duiden van de hedendaagse jazz.

Rooster

Tweede semester. De colleges vinden plaats in het Kamerlingh Onnes Building (‘KOG’, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden), zaal C014, maandag van 18.45-20.15 uur.
Eerste college: maandag 1 februari 2016.
Laatste college: maandag 21 maart 2016.
Tentamen: maandag 4 april 2016 (ook in zaal C014, 18.45-20.15 uur).
N.B. Er is GEEN bijeenkomst op maandag 15 februari!

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met luistervragen.

Literatuur

  • Ted Gioia, The history of jazz. Oxford: Oxford University Press, 2011.

  • additioneel: Scott DeVeaux & Gary Giddens, Jazz.New York: Norton, 2009.

Aanmelden

Inschrijven via uSis.

Contact

Ir. Rogier Schneemann, Academie der Kunsten
Wouter Turkenburg, telefoon: 070 315 14 00, e-mail: w.turkenburg@admin.koncon.nl

Voor andere vakken op het gebied van muziek en beeldende kunst, zie s.v.p.:
Keuzevakken muziek en beeldende kunsten