Studiegids

nl en

Vertalen Engels-Nederlands

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Een goede beheersing van de Engelse en Nederlandse taal. Deze cursus is onderdeel van de minor Vertalen en kan niet afzonderlijk worden gevolgd.

Beschrijving

Het is een wijdverbreid misverstand dat iedere moedertaalspreker van het Nederlands die een redelijke kennis heeft van het Engels automatisch een goede vertaler is. Het doel van deze cursus is om de student kennis te laten maken met een aantal tekstsoorten en vertaalproblemen waar een vertaler in zijn of haar dagelijkse praktijk mee te maken kan krijgen. Tijdens de werkgroepen bespreken we de vertalingen en redigeeropdrachten die thuis zijn voorbereid. Tijdens de schriftelijke tentamens in de studieweek en aan het einde van de cursus vertalen de studenten ter plaatse een of meerdere teksten.

Leerdoelen

 • Vaardigheid in het vertalen van redelijk complexe Engeltalige teksten, die echter geen specialistische terminologie of jargon bevatten, naar grammaticaal en stilistisch correct Nederlands, met behulp van woordenboeken en thesauri.

 • Vaardigheid in het redigeren van Nederlandse teksten.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar op de website

Onderwijsvorm

 • Eén werkcollege van 90 minuten per week.

Studielast

De totale studielast is 280 uur (10 EC), die als volgt worden besteed:

 • Volgen van college: 28 uur.

 • Bestuderen van de verplichte literatuur: 24 uur.

 • Vertalen en voorbereiding op het tentamen: 224 uur.

 • Vertaaltentamens: 4 uur.

Toetsing

 • Midterm vertaaltentamen (40%).

 • End-of-term vertaaltentamen (60%).
  Om voor de cursus te slagen moet voor beide tentamens minimaal een 6.0 behaald worden.

Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij ongeoorloofde afwezigheid wordt de student uitgesloten van het maken van het/de betreffende examen(s).Verder kan het tentamen alleen worden afgelegd indien de vertalingen elke week vóór de werkgroep op papier worden ingeleverd.

Blackboard

Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.

Literatuur

 • Introduction to translation from English to Dutch: Reader verkrijgbaar op Blackboard.

 • Renkema, J. (2012). Schrijfwijzer. Den Haag: Sdu.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte
Aanmelden voor Contractonderwijs via: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Onderwijsadministratie Engelse taal en cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl
Studiecoördinator: Mw T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.